Clinics in Poland

Polish Legal Clinics contact list

 

Białystok Patron:
prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1 pok. 119, 15-213 Białystok
Tel/Fax.: +48 857457194
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://prawo.uwb.edu.pl/studencka-poradnia-prawna

Gdańsk Patron:
dr Patryk Łukasiak

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytet WSB MERITO
Aleja Grunwaldzka 238A lok. 302A
80-266 Gdańsk
tel: 58 522 75 76
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gdańsk

Patron:
dr Tomasz Snarski

Address:

Studencka Poradnia Prawna

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Tel.: +48 585232975
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://prawo.ug.edu.pl/wydzial_wpia/studencka_poradnia_prawna

Gdynia

Patron:
prof. dr hab Eugeniusz Bojanowski

Address:
Studencka Poradnia Prawna Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel.: +48 586607409 ; 535161054
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katowice Patron:
prof. dr hab. Jacek Górecki

Address:
Studencka Poradnia Prawna - Koło Naukowe
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11B, pok. 39, 40-007 Katowice
Tel.: +48 323591422
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.wpia.us.edu.pl/studencka-poradnia-prawna

Koszalin Patron:
dr Małgorzata Błażejowska

Address:
Studencka Poradnia Prawna działająca przy Studenckim Naukowym Kole Ekonomii Społecznej
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
ul. Kwiatkowskiego 6 e, pok. nr 508 A, 75-343 Koszalin

Kraków Patron:
dr Wojciech Górowski

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński
al. Krasińskiego 18 m. 3, 30-101 Kraków
tel/fax. +48 124301997
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.law.uj.edu.pl/poradnia

Kraków - KAAFM Patron:
dr hab. prof. KAAFM Julia Stanek

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Jednostka pomocnicza Instytutu Nauk Prawnych
Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
pok.012, bud. A. 30-705 Kraków
tel./fax 122571151
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lublin - UMCS Patron:
dr hab. Wojciech Dziedziak, prof. UMCS

Address:

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Tel/Fax: +81 815375047
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lublin - KUL Jana Pawła II

Patron:
dr Aneta Biały

Address:

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, , pokój 721A (siódme piętro), 20-950 Lublin
Tel. +48 815326799
Tel. +48 815326798
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.kul.pl/uniwersytecka-poradnia-prawna-kul,art_4018.html

Łódź Patron:
dr Paweł Łabieniec

Address:
Studencki Punkt Informacji Prawnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 0.27, 90-232 Łódź
Tel.: +48 426354632
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

Olsztyn Patron:
prof. dr hab. Stanisław Pikulski

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel. +48 895276068
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opole

Patron:
dr Magdalena Gołowkin - Hudała

Address:
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna - "Klinika Prawa"
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87 A, pok. 1.5, 45-060 Opole
Tel. +48 774527560
Fax +48 774527561
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://wpia.uni.opole.pl/klinika-prawahttp://inp.wpia.uni.opole.pl/klinika-prawa

Poznań Patron:
Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl

Address:
Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
adres: Collegium Martineum, ul. Kościuszki 80A, Poznań - piętro III, pokój 130
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://klinikaprawa.amu.edu.pl/

Rzeszów Patron:
prof. dr hab. Anna Golonka

Address:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Rzeszowski
Plac Ofiar Getta 4/5, pokój 0-1, 35-002 Rzeszów
tel. +48 178722088
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rzeszów 2 Patron:
prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak

Address:
Studenckie Biuro Porad Prawnych
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów
tel/fax: +48 178670416
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/klinika-prawa

Słubice Patron:
prof. dr hab. Bożena Popowska

Address:
Studencka Poradnia Prawa
Collegium Polonicum w Słubicach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. T. Kościuszki 1 p. 153, 69-100 Słubice
tel. +48 451 037 832.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczecin Patron:
dr hab. Mariusz Nawrocki prof. US

Address:
Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a pok. 02, 70-240 Szczecin
tel. +48 914442859
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://klinikaprawa.usz.edu.pl

Toruń Patron:
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner

Address:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel. +48 566114012
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.law.uni.torun.pl/#269

Warszawa Patron:
dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Address:
Klinika Prawa, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tel./fax. +48 225524318 tel. +48 225520811
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/klinika-prawa

Warszawa 2 - Akademia Leona Koźmińskiego Patron:
prof. dr hab. Leszek Kubicki

Address:

Studencka Poradnia Prawna

Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
tel. +48 225192238
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.kozminski.edu.pl/pl/studencka-poradnia-prawna

Warszawa 3 - Uczelnia Łazarskiego

Patron:
dr Irena Kleniewska

Koordynator:
Ewelina Milan

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, sala 130A (I piętro sektor C), 02-662 Warszawa
tel./fax: +48 225435318 / +48 225435340
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://poradniaprawna.lazarski.pl/

Warszawa 4 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - WPK Patron:
ks. dr hab. Piotr Ryguła, profesor UKSW

Address:
Studencka Poradnia Prawna
WPK Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5 pok. 60 (Stary Budynek), 01-815 Warszawa
tel. +48 22 5619040
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.studenckaporadniaprawna.pl

Warszawa 5 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - WPiA Patron:
prof. dr hab. Piotr Zapadka

Address:
Studencka Poradnia Prawna
WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pok 1765, III piętro, 01-938 Warszawa
tel. +48 225699730
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl

Warszawa 6 - Fundacja Akademia Iuris im. Macieja Bernarkiewicza President:
dr Marta Sarnowiec-Cisłak

Office:
ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa
tel. +48 224987230
fax: +48 224997170
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.fai.org.pl
www.academiaiuris.pl

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 13-16.

Places of activity:

Warszawa
 • MOKOTÓW, ul. Chełmska 21a, Parafia św. Kazimierza
 • CENTRUM, ul. Jasna 22, Polski Związek Niewidomych
 • CENTRUM, ul. Jasna 22, Polski Związek Niewidomych
 • BIELANY, ul. Przy Agorze 9, Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 • BIELANY, ul. Daniłowskiego 64, Parafia św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55
 • ŻOLIBORZ, ul. Hozjusza 2, Parafia św. Stanisława Kostki
 • NOWE MIASTO, ul. Freta 20/24a, Biuro Fundacji Academia Iuris, w budynku Fundacji Sto Pociech 
 • PRAGA PÓŁNOC, ul. Targowa 82, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 • GROCHÓW, ul. Kobielska 10, Parafia p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
 • WOLA, ul. Nowolipie 25b, Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"
 • SŁUŻEW, ul. Dominikańska 2, Klasztor oo. Dominikanów
 • OCHOTA, ul. Barska 2, Parafia p.w. św. Jakuba
 • TARCHOMIN, ul. Myśliborska 100, Parafia NMP Matki Pięknej Miłości
 • TARCHOMIN, ul. Mehoffera 2, Parafia św. Jakuba Apostoła 
 • BEMOWO, ul. Ks. B. Markiewicza 1, Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów
 • KABATY, ul. Przy Bażantarni 3, Parafia bł. Władysława z Gielniowa

Kraków

 • ul. Loretańska 11, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
 • ul. Mogilska 58, Siemacha SPOT

Łódź

 • ul. Sienkiewicza 60, Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie
 • ul. Kopcińskiego 1/3, Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Teresy

Lublin

 • ul. Krakowskie Przedmieście 1, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
 • ul. Mieszka I 4, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia Nr 3

Kraśnik

 • Kościół Św. Ducha, Ul. Narutowicza 31

Dąbrowa Górnicza

 • Parafia Matki Boskiej Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 15

Warszawa 7 - Uniwersytet Humanistycznospoleczny SWPS
Patron:
dr Katarzyna Antolak-Szymanski

Address:
Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 210
tel. 22 517-98-71, tel. 22 517 96 14 (w godz. 10:00-16:00)
https://www.swps.pl/uslugi/poradnia-prawna

Warszawa 8 - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Patron:
prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko

Address:

Klinika Prawa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
ul. Pawia 55, pokój 210 (II piętro), 01-030 Warszawa
Tel. +48 22 536 54 32
Kom. +48 881 649 341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.klinikaprawa.vizja.pl
Wrocław Patron:
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr

Address:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
tel. +48 713752009
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://prawo.uni.wroc.pl/poradnia

Search