Konkurs Prawnik Pro Bono

Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany jest od 2003 roku przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy wsparciu dziennika „Rzeczpospolita”.

W swej idei odwołuje się do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

Kapituła Konkursu ocenia zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

a) nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,

b) rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,

c) udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),

d) udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,

e) dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Zgodnie z regulaminem do Konkursu można zgłaszać osoby posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które – co zostało już uwydatnione – świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Patronat nad konkursem sprawują Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.

W Kapitule Konkursu zasiadają:

A także polscy członkowie Rady Programowej Fundacji w osobach:

- prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

- prof. Roman Hauser – b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,

- adw. Wojciech Hermeliński – b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,

- r.pr. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

oraz laureaci i laureatki poprzednich edycji Konkursu, których pełna lista dostępna jest poniżej...

Edycja Rok Imię i nazwisko Miasto
I 2003 sędzia Szczepan Styranowski Olsztyn
adw. Maciej Bednarkiewicz Warszawa
adw. Tomasz Grzybkowski Poznań
r.pr. Maria Jankowska Warszawa
r.pr. Przemysław Powirski Prudnik
adw. Andrzej Rogoyski Warszawa
r.pr. Jerzy Sierocki Kołobrzeg
Barbara Sołek Rzeszów
II 2004 sędzia Wiesława Mroczek Głogów
sędzia Danuta Trojnar Katowice
Małgorzata Pol-Drzewowska Radomsko
III 2005 adw. Bogumił Jopkiewicz Kielce
r.pr. Krzysztof Bramorski Wrocław
Łukasz Jaroszewski Pleszewo
IV 2006 r.pr. Krystyna Domagalska Olsztyn
r.pr. Andrzej Kurowski Olsztyn
r.pr. Artur Zawadowski Warszawa
V 2007 adw. Maria Sawicka Łódź
Małgorzata Pol-Drzewowska Radomsko
r.pr. Andrzej Dramiński Olsztyn
adw. Maciej Ślusarek Warszawa
VI 2008 prof.. Zbigniew Hołda Warszawa
adw. Anna Maria Niżankowska Kraków
r.pr. Franciszka Pniewska Koszalin
r.pr. Piotr Kryczek Warszawa
VII 2009 r.pr. Andrzej Kurowski Olsztyn
adw. Monika Strus - Wołos Grójec
r.pr. Franciszka Pniewska Koszalin
adw. Roman Nowosielski Gdynia
VIII 2010 r.pr. Maria Tomułowicz Olsztyn
r.pr. Wiesława Borczyk Nowy Sącz
r.pr. Franciszka Pniewska Koszalin
adw. Joanna Agacka-Indecka
(pośmiertnie)
Łódź
IX 2011 r.pr. Franciszka Pniewska Koszalin
r.pr. Sylwia Zarzycka Wrocław
adw. Zbigniew Król Legnica
X 2012 adw. Małgorzata Zielińska Warszawa
r.pr. Lech Obara Lublin
Dr Witold Klaus Warszawa
XI 2013 prok. Jarosław Polanowski Warszawa
r.pr. Sylwia Zarzycka Wrocław
sędzia Krzysztof Józefowicz Poznań
XII 2014 r.pr. Sylwia Zarzycka Wrocław
r.pr. Robert Krasnodębski Warszawa
r.pr. Jacek Świeca Warszawa
XIII 2015 r.pr. Szczepan Balicki Rybnik
Aneta Sieradzka Warszawa
r.pr. Andrzej Lulka Warszawa