Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2004

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2003 do marca 2004. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych (plik w formacie Power Point (523 KB) >>>