Jubileusz

Podsumowanie Jubileuszowe z okazji:

 

  1. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przekazała dotychczas studenckim poradniom środki finansowe o łącznej wartości około 590 000 zł. oraz środki rzeczowe o wartości  2 938 509 zł.
  2. Wspólnie z Wydawnictwem CH Beck Fundacja wydała serię 17 podręczników i książek adresowanych do studentów i opiekunów w studenckich poradniach prawnych.
  3. Zorganizowała dotychczas 28 Ogólnopolskich Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz kilkanaście szkoleń specjalistycznych;
  4. Wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita od 15 lat jest organizatorem prestiżowego Konkursu Prawnik Pro Bono.
  5. Od 2002 roku w Klinikach Prawa udzielono 145 525 porad prawnych;  w poradniach doświadczenie i praktykę prawniczą zdobyło w tym czasie 23 559 studentów.
  6. W ubiegłym roku akademickim poradnie udzieliły łącznie 6 531 porad i opinii prawnych, w poradniach działało 1 826 studentów pod opieką merytoryczną 321 pracowników dydaktycznych i prawników praktyków.
  7. Na przestrzeni 10 lat Centrum Pro Bono pośredniczyło w udzieleniu pomocy w 436 sprawach (w 2017 było to 100 spraw), w program było zaangażowanych ponad 100 prawników pro bono z 56 kancelarii.

 

Wyróżnienia i nagrody:

 

DZIĘKUJĘMY! Bo dzięki Wam mamy wiele powodów do świętowania !

 

Polecam lekturę załączonego pliku z artykułem Łukasza Bojarskiego na stronach 4-5 dodatku do pdfGazety Prawnej.