Prawnik Pro Bono - III edycja

PRAWNIK PRO BONO - III EDYCJAFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić trzecią edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono.
Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu oraz sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

  1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
  2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
  3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
  4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
  5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 31 stycznia 2006 roku.

27 kwietnia 2006 roku w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej odbyło sie ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2005. Laureatem trzeciej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita został adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc. Honorowe wyróżnienia otrzymali:

 

Patronat nad konkursem objęli:

 


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>