Prawnik Pro Bono - IV edycja

PRAWNIK PRO BONO - IV EDYCJAFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić czwartą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono. Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.


W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu, oraz adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

  1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
  2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
  3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
  4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
  5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 31 stycznia 2007 roku.

* * *


25 kwietnia 2006 roku w nowej siedzibie redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2006. Laureatem czwartej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita została radca prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla. Honorowe wyróżnienia otrzymali radcowie prawni: Andrzej Kurowski z Olsztyna oraz Artur Zawadowski z Warszawy.


Poniżej prezentujemy sylwetkę laureatki nagrody Prawnik Pro Bono oraz sylwetki dwóch osób wyróżnionych:

Krystyna Domagalska
Krystyna Domagalska Jest związana z Przemyślem. Od 36 lat w zawodzie radcy prawnego. Prowadzi własną kancelarię. Jedna z założycielek biura porad obywatelskich w Przemyślu. Od ponad 10 lat udziela tam bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek miesiąca. Prowadzi szkolenia dla bezrobotnych, uczy ich, jak założyć własną firmę, przebrnąć przez problemy podatkowe. Radzi organizacjom pozarządowym, w jaki sposób pozyskać środki na działalność. Od 1997 r. do 2003 r. pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej w Przemyślu. Była także ekspertem prawnym Towarzystwa Walki z Kalectwem. Lubi dobre książki teatr i kino.


Andrzej Kurowski
Andrzej Kurowski Mieszka w Olsztynie. W liceum stracił wzrok, mimo to zdał maturę i ukończył prawo, a w 1978 r. zdobył uprawnienia radcy prawnego. Prowadzi kancelarię, specjalizuje się m.in. w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych, spółdzielczości pracy. Od prawie 30 lat kieruje telefonem zaufania Anonimowy Przyjaciel dla samotnych, w depresji, uzależnionych, ofiar przemocy domowej. Dzwoniącym udziela nie tylko porad prawnych, ale także wspiera ich psychicznie. Działa w Polskim Związku Niewidomych. Jest jednym z organizatorów Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W wolnych chwilach słucha Erica Claptona i podróżuje.


Artur Zawadowski
Artur Zawadowski Mieszka i pracuje w Warszawie. Ma tytuł polskiego radcy prawnego oraz amerykańskiego adwokata. Jest partnerem w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Specjalizuje się m.in. wprawie handlowym, doradza w dziedzinie inwestycji kapitałowych i transakcji na rynkach papierów wartościowych. Jednocześnie działa pro bono. Jego kancelaria jest związana z fundacją Ashoka, wspierającą organizacje pozarządowe. Za jej pośrednictwem pomaga stowarzyszeniom i fundacjom, w tym: Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. W wolnym czasie biega oraz słucha muzyki poważnej i jazzowej.


Patronat nad konkursem objęli:

 


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>