Prawnik Pro Bono 2015 – mec. Szczepan Balicki, Hogan Lovells - kancelarią wyróżnioną za aktywność społeczną

probono2015 00118 kwietnia 2016 roku na uroczystej Gali dziennika „Rzeczpospolita” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Rankingu Kancelarii, oraz konkursu Prawnik Pro Bono 2015. Spośród 30 nadesłanych w tym roku na konkurs zgłoszeń Kapituła za osoby szczególnie wyróżniające się dobroczynnością i aktywnością prawną pro bono uznała: Szczepana Balickiego, Anetę Sieradzką i Andrzeja Lulkę.

 

Prawnik Pro Bono 2015 roku – mec. Szczepan Balicki – urodzony w 1929 roku w zawodzie prawniczym jest aktywny 57 lat. Emerytowany radca prawny  i doktor nauk prawnych z Rybnika od 2002 roku stale udziela porad prawnych na rzecz seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku.


Laureatką I Wyróżnienia jest pani Aneta Sieradzka -  prawniczka, wykładowczyni, w czasie studiów prawniczych zaangażowana w działalność społeczną jako koordynatorka i współzałożycielka studenckiej poradni prawnej na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, a także jako udzielająca porad w Academii Iuris. Należy do sieci prawników pro bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i działa w Centrum Pro Bono. Aneta Sieradzka jest autorką i pomysłodawczynią bloga Prawowtransplantacji.pl. Celem bloga jest edukacja prawna w zakresie aspektów prawnych w transplantologii w Polsce, a także podnoszenie świadomości na temat dawstwa narządów oraz związanym z procesem przeszczepiania narządów zawiłym systemem formalno-prawnym. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, gdzie prawnik omawia aspekty prawne transplantacji narządów. Na blogu autorka zamieściła dotychczas ok. 100 artykułów poświęconych aspektom prawnym, omawiając polskie i międzynarodowe regulacje.

  

Drugie Wyróżnienie otrzymał mec. Andrzej Lulka – nominowany do nagrody przez Fundację Habitat For Humanity. Pan Mecenas podjął się kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz organizacji, w zakresie realizowanego przez nią programu budowlanego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza realizowanego w latach 2014-2016 modelowego projektu budowy 7 mieszkań wspomaganych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej na warszawskiej Pradze Północ.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Centrum Pro Bono miały wpływ na decyzję Kapituły Rankingowej w kategorii „działalność społeczna kancelarii”. Koordynatorka Centrum Pro Bono  - Anna Włodarczyk – wsparła Kapitułę „Rzeczpospolitej” w zakresie wyborów wyróżniającej się aktywnością pro bono kancelarii, mając na względzie doświadczenia ze współpracy z firmami prawnymi w ramach Centrum. W tym roku wyróżnienie zdobyła kancelaria Hogan Lovells, która jest jedną z bardziej zaangażowanych w pomoc na rzecz organizacji pozarządowych i edukację prawną młodzieży kancelarią.