Studencka poradnia prawna. Podręcznik dla opiekunów

Studencka poradnia prawna... Niniejsza publikacja poświęcona jest przedstawieniu programów nauczania klinicznego w różnych sekcjach w poradniach prawnych w całej Polsce. Jest ona adresowana przede wszystkim do koordynatorów prowadzących zajęcia w klinikach prawa, ale także do wszystkich osób uczestniczących w procesie kształcenia przyszłych prawników.

Książka stanowi pierwsze tego typu opracowanie zawierające po każdym teoretycznym przedstawieniu danego zagadnienia , praktyczne przykłady scenariuszy zajęć, jakie mogą być wykorzystane podczas prowadzenia warsztatów w poradniach prawnych. Takie ujęcie przedstawianych zagadnień umożliwia każdemu Czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z teoretycznymi podstawami metodologii klinicznego nauczania, ale również wykorzystanie podczas własnych zajęć proponowanych scenariuszy zajęć.

W książce omówiono podstawowe kwestie związane z nauczaniem w klinikach prawa, dotyczące m.in.:

Zaprezentowany w niniejszej publikacji materiał może być wykorzystany wedle uznania każdego koordynatora kliniki prawa. Może stanowić swoiste kompendium, z którego można korzystać przez cały rok akademicki, ale może również zostać wykorzystany np. w zakresie przeprowadzania symulacji w klinikach prawa lub do przygotowania metodologii nauczania studentów opracowania rzetelnej opinii prawnej.

Książka jest dostępna w wersji on-line. Plik w formacie pdf można ściągnąć po kliknięciu na zdjęcie okładki powyżej.