Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów

Studencka poradnia prawna... Pod koniec 2008 roku ukazała się drukiem Wydawnictwa CH Beck książka pod redakcją dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak pt.: "Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów". Jest to skrypt dla studentów, w którym omówiono podstawowe kwestie związane z nauczaniem w klinikach prawa, dotyczące m.in.: organizacji pracy w klinikach prawa, pracy studenta z klientem , opracowywania opinii prawnej, przeprowadzania symulacji w klinikach prawa. Co bardzo ciekawe, dodatkowo do skryptu dołączona jest płyta z nagraniem filmu przedstawiającego popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza policji. Nagrana w filmie scenka może stanowić materiał do przeprowadzenia różnych symulacji na zajęciach prowadzonych w klinikach prawa. Książka "Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów". jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>