Mapa poradnictwa prawnego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Przewodnik będzie składał się z dwóch części: mapy Polski ilustrującej sieć podmiotów na terenie naszego kraju, świadczących bezpłatne poradnictwo prawne lub obywatelskie, wraz z podstawowym opisem oraz poradnika, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć pewne wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu prawnego. Poradnik wzbogacony zostanie ponadto w informacje ogólne z zakresu poradnictwa: wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z poradnictwem, wskazanie genezy i przyczyn rozwoju poradnictwa, informacji o podmiotach świadczących poradnictwo i jego rodzajach. Mamy nadzieję, że przewodnik stanie się przydatnym narzędziem dla tych wszystkich, którzy mając problemy prawne, nie wiedzą gdzie i jak szukać pomocy. Przewodnik pojawi się na stronie internetowej w marcu 2013 roku.