Działania zmierzające do upowszechnienia idei projektu

W styczniu i lutym działania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupione były na produkcji materiałów promocyjnych Projektu na rok 2013 oraz kontynuacji, rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku, pracy nad stworzeniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Materiały promocyjne posłużą upowszechnieniu idei Projektu m. in. już w trakcie przygotowywanych przez Fundację na marzec konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z pracownikami klinik prawa.

W odniesieniu z kolei do poradnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie wskazać należy, iż obecnie po raz drugi prowadzone są konsultacje ze wszystkimi Partnerami nad ostatecznym kształtem poradnika. Założeniem przyświecającym jego stworzeniu jest, aby zawarte w nim informacje w pełni odpowiadały zapotrzebowaniu osób szukających pomocy prawnej. W treści poradnika znajdą się zarówno odpowiedzi na pytania towarzyszące osobom na etapie szukania pomocy, jak również na te, które paść mogą już w trakcie jej uzyskiwania. Dzięki poradnikowi będzie można zdobyć wiedzę m.in. o tym, jak przygotować się do rozmowy z osobami udzielającymi pomocy, a także kiedy, gdzie i komu pomoc może zostać udzielona.