Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami akademickiego środowiska prawniczego...

W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac Grupy Roboczej, zajmującej się opracowaniem modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz rozpoczęciem etapu konsultacji wypracowanych rozwiązań z różnym środowiskami społecznymi, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizuje dwa spotkania konsultacyjne z przedstawicielami akademickiego środowiska prawniczego oraz osobami zaangażowanymi w rozwój klinicznego nauczania prawa w Polsce i na świecie.

Celem konsultacji jest przede wszystkim przedstawienie wypracowanych przez Grupę Roboczą rozwiązań, składających się na różne warianty modelu systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, który mógłby zostać wprowadzony w Polsce; a także zebranie opinii na temat prezentowanych rozwiązań. Ponadto podczas spotkań FUPP będzie upowszechniać wstępne wyniki prac grupy, dotyczące możliwych rozwiązań w dziedzinie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Elementy, które składają się na wypracowany model i zostaną przedstawione, a następnie poddane dyskusji to:

 1. Beneficjenci oraz kryteria dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 2. Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 3. Usługodawcy – podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie
 4. Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich
 5. Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich
 6. Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
 7. Finansowanie systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
 8. Wstępne wnioski dla polityki państwa

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych będzie szukać odpowiedzi na pytania m.in. o:

 1. Beneficjentów systemu poradnictwa (czyli dla kogo powinno być przeznaczone bezpłatne poradnictwo)
 2. Rolę klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług
 3. Metody i standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich
 4. Warunki organizacyjno-prawne systemu poradnictwa
 5. Rolę badań i refleksji naukowej w analizie systemu pomocy prawnej i obywatelskiej,
 6. Rolę i zadania Rady Pomocy Prawnej


Pierwsze konsultacje organizowane są w ramach XIX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt: „Praktyka funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych - najczęściej pojawiające się problemy i propozycje ich rozwiązania.
Dyskusja nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.
Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona organizowana przez Uniwersytecką Studencką Poradnię Prawną we Wrocławiu oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutaj można znaleźć szczegółowy Program Konferencji

Drugie konsultacje organizowane są w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Spotkanie organizowane jest przez Klinikę Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej WPiA UW oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tutaj można znaleźć szczegółowy Program Spotkania

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i skierowany do określonej grupy odbiorców. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, a w przypadku udziału w konsultacjach we Wrocławiu oraz Krakowie także zakwaterowanie. Nie pokrywamy kosztów dojazdu.