Spotkanie przedstawicieli poradni prawnych

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Uniwersyteckich Poradni Prawnych Centrum Organizacji Pozarządowych "Centrum Szpitalna", 14 grudnia 2002 r.

Gospodarzem spotkania był Filip Czernicki, Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Słowo wstępne na temat działalności oraz dotychczasowych osiągnięć FUPP przedstawił gospodarz, a następnie zaproponował, aby w pierwszej części spotkania wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia zaproszonych gości na temat działalności poszczególnych klinik. Prezentację prowadził Członek Zarządu FUPP, Paweł Wiliński.

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja na temat oczekiwań od FUPP oraz nakreślenie strategicznych zadań na przyszłość. Dyskusję prowadzili Prezes FUPP Filip Czernicki i Członek Zarządu FUPP Izabela Gajewska-Kraśnicka. Uczestnicy spotkania za Silne strony programu klinicznego uznali to, że program:


Słabe strony
to:


Szanse
, które stwarza program to:


Zagrożenia
to:

Ostatni etap spotkania poprowadził Członek Zarządu FUPP Filip Wejman, który mówił o celach i programie rozwoju FUPP oraz poradni prawnych. W szczególności na temat:

Do 15 stycznia 2003 r. Kliniki Prawa mają podjąć decyzję, kto chciałby przystąpić do grupy roboczej, która zajęłaby się pracami legislacyjno-prawnymi w imieniu klinik.

Do 15 stycznia 2003 r. Kliniki Prawa mają delegować osoby, które wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez FUPP, na "specjalistę ds. badań i rozwoju". Osoby te zostaną przeszkolone z zakresu księgowości i zdobywania funduszy, zarządzania i administracji biurowej, narzędzi ewaluacji i planowania działalności.