Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2009

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2008/2009. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 11 075 spraw, to jest o 4,5% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1661 studentów (o 23% więcej) i 216 pracowników dydaktycznych (o 3% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>