Konferencje

XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 31 maja – 1 czerwca br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pt. „Metodyka nauczania klinicznego”, zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną Pracownię Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Była to druga w historii Studenckiej Poradni Prawnej w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.Konferencję otworzył kierownik Studenckiej Poradni Prawnej dr hab. Andrzej Sakowicz. Następnie głos zabrali: Prodziekan Wydziału Prawa Pani prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk; Pani dr Izabela Kraśnicka – pełnomocnikowi Rektora ds. umiędzynarodowienia, Pan Adam Jakuć – doradca Wojewody Podlaskiego, Pani sędzi NSA Elżbiecie Trykoszko – Wiceprezes WSA w Białymstoku, a także Pan dr Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Po uroczystym otwarciu konferencji głos zabrali przedstawiciele 9 poradni z Polski oraz goście z Białorusi, którzy reprezentowali kliniki prawa z Grodna i Połocka.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery panele, w tym dwa w języku angielskim. Pierwszy panel został poświęcony rozwojowi poradnictwa prawnego w Białorusi. Referat wprowadzający wygłosiła Luba Krasnitskaya, która omówiła metody I techniki nauczenia klucznego. Następnie głos zabrali: Pavel Salauyou, Ihar Kudzelia, Viktoryia Yakubouskaya, Liavon Matro oraz Pаlina Urban. Referenci, będący studentami oraz pracownikami naukowymi, skupili się na aktualnych problemach klinik prawa Grodnie i w Połocku. Ponadto, przedstawiono realizację programu „Street law” w ramach działalności kliniki prawa Uniwersytetu w Połocku oraz stosowania technik mediacyjnych.

W panelu drugim uczestniczyli przedstawiciele kliniki prawa z Krakowa, Łodzi, Katowic, Warszawy oraz Białegostoku. W jego trakcie poruszono problematykę dotyczącą ochrony danych osobowych (Małgorzata Żukowska, Agnieszka Krzyżak), nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej konsumentom (Łukasz Presnarowicz), współpracy klinik z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów na przykładzie Studenckiej Poradni Prawnej w Łodzi (Paulina Łabieniec), przesłanki odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej (Stanisław Tarasek, Krzysztof Sobieraj), pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym (Sylwia Łazuk, Paulina Zadykowicz) oraz roli asystenta koordynatora klinicznego w procesie organizacji pracy kliniki prawa (Martyna Szczuko).

XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

        Po przerwie obiadowej, w ramach penelu trzeciego, na wstępie głos zabrała Prof. dr hab. Maria Boratyńska, która przybliżyła problematykę spraw medycznych w klinikach prawa, a w dalszej kolejności oraz dr Marta Skrodzkaz referatem poświęconym mediacja w nauczaniu klinicznym. Kolejni referencie odnieśli się do cierpliwość, wytrwałość i asertywność w rozmowie z klientem (Magdalena Szabat, Dominika Swodczyk), mediacji gospodarczej (Jagoda Zachwieja), umiejętności psychologicznych w kontakcie z klientem - z perspektywy pracownika sekretariatu poradni (Monika Winckiewicz, Urszula Matys), specyfice pracy w sekcji ds. uchodźców (Aleksandra Sawczenko) oraz roli studenta uniwersyteckich poradni prawnych w procesie reintegracji osób bezdomnych (Aleksandra Jeromin).

Ostatni panel został poświęcony nauczeniu klinicznemu w Białorusi. Diana Litvinchuk oraz Bazhena Yaremich ukazali techniki komunikacji wykorzystane w poradni prawnej grodzieńskiej klinice prawa, zaś Nastassia Babkova przedstawiła je na podstawie kliniki prawa w Połocku. Następnie Aliaksandr Hrynko i przedstawił referat na temat doświadczeń współpracy klinik prawa z organizacjami pozarządowym, a Krystsina Shcharbak omówiło pracę sekretariatu kliniki prawa w Połocku. Na koniec głos zabrały Tatsiana Yauseyanka oraz Anastasya Mikhalchuk, który przedstawiły zagadnienia związane z pomocą prawną w trakcie opieki paliatywnej. Uwieńczeniem ośmiogodzinnych obrad była kolacja, która stała się znakomitą okazją do dalszej wymiany doświadczeń oraz integracji.

XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

               Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty. Przeprowadził je dr Przemysław Kubiak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzący podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami pozwalającymi na lepsze radzenie sobie ze stresem w pracy w klinikach prawnych, jak organizować sobie pracę, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym itp. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz stanowiły dobrą okazję do wzbogacenia wiedzy na temat sposobów rozwijania umiejętności miękkich. Konferencja zakończyła się krótkim podsumowaniem oraz wręczeniem certyfikatów.

Sponsorami konferencji byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Global Alliance for Justice Education (GAJE), Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, PwC Polska, Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku.

XXXI. Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych została objęta patronatem honorowy: Rektora Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, Dziekana Wydziału Prawa UwB - Prof. zw. dr hab. dr h.c. Emila W. Pływaczewskiego,  Wojewody Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego oraz Prezydenta miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Ponadto, patrona konferencji sprawowało Wydawnictwo C.H. Beck.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem medialnym: BiałystokOnline.pl, Polskiego Radia Białystok oraz TVP3 Białystok.

Pliki do pobrania:

Program >>>

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj