Czasopismo Klinika

Klinika Nr 22 (27)/2017

"Klinika" Nr 22 (27)/2017
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 12 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH - NUMER SPECJALNY

 • MAŁGORZATA CZAJKA
  Studia, praktyka w klinice i… co dalej? Zawód: asystent sędziego
 • BARTOSZ M.DĄBROWSKI
  Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego a realizacja jego prawa do sądu w ramach procedury  wykroczeniowej
 • MARTA JANKOWSKA, DOMINIKA NOWAKOWSKA
  Teoria owoców zatrutego drzewa. Dowód sprzeczny z prawem
 • MAGDALENA ŚREDNICKA
  Analiza skutków prawnych wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
 • RAFAŁ CHYBIŃSKI
  Należyte utrzymanie stanu technicznego i czystości na drogach krajowych - podmioty zobowiązane i odpowiedzialność cywilnoprawna
 • MATEUSZ WOJTANOWSKI
  Znaczenie Regionalnych Wspólnot Gospodarczych (RECs) dla afrykańskiej integracji gospodarczej

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj