Przeczytaj więcej...

Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP) jest już dostępna

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP)Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP). Jak wskazała recenzentka książki, prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW): „Demokratyczne europejskie państwo prawne nie może obecnie istnieć bez sprawnego systemu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W Polsce od wielu lat prowadzone jest takie poradnictwo, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. Trudno jednak uznać, że mamy do czynienia z kompleksowo zorganizowanym systemem, realizującym jako całość określone funkcje.Warto już w tym miejscu podkreślić, duże walory praktyczne opracowania, które może być wykorzystywane do przeprowadzenia w Polsce skutecznych konsultacji społecznych w sprawie systemowego rozwiązania poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Czytaj więcej: Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty...

FUPP zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie dotyczące modelu wsparcia PPiO oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) zaprasza na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia jego wdrożenia, jako stałego elementu polityki państwa. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Czytaj więcej: FUPP zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szkolenie dotyczące modelu...

Gorąco zapraszamy studentów klinik prawa, prawników praktyków i organizatorów placówek poradniczych do udziału w szkoleniach

Przypominaymy, że nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dla osób z organizacji pozarządowych, którym świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest szczególnie bliskie. Zapraszamy praktyków – doradców i prawników, organizatorów poradnictwa, studentów klinik prawa, prawników praktyków obsługujących punkty poradnicze jak i wolontariuszy. Więcej szczegółów >>>

Pierwsze szkolenia dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się PPIO już za nami!

Od listopada 2013 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich prowadzi serię szkoleń dotyczących modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Fundacja prowadzi szkolenia przede wszystkim dla organizatorów placówek poradniczych, ale także dla prawników i przyszłych prawników doradzających z punktach poradniczych różnych organizacji pozarządowych, Klinikach Prawa oraz sieci Biur Porad Obywatelskich. W roku 2013 przeprowadziła cztery z zaplanowenej serii jedenastu szkoleń, które odbyły się w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Notatki z dotychczas przeprowadzonych szkoleń dostępne są w zakładce Produkty.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi, ale przede wszystkim do udziału w szkoleniach, które będą kontynuowane po Nowym Roku – zapisy wciąż trwają. Organizatorzy planują przeprowadzić kolejne szkolenia w: Lublinie, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Trójmieście i Opolu.

Zakończyły się trzecie - ostatnie konsultacje FUPP modelu systemu nieodpłatnego PPIO

Trzecie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyły się w dniach 5 – 7 grudnia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przedstawiciele środowiska akademickiego, osoby reprezentujące poradnie prawne z całej Polski, opiekunowie naukowi pracujący w poradniach, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni wydziałów prawa uniwersytetów publicznych i niepublicznych, adwokaci i radcy prawni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również studenci będący członkami krakowskiej kliniki prawa.

Czytaj więcej: Zakończyły się trzecie - ostatnie konsultacje FUPP modelu systemu nieodpłatnego PPIO

Zapraszamy do zapoznania się z serią czterech artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z problematyką PPIO w Polsce

W grudniu Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowała po raz kolejny serię czterech artykułów naukowych dotyczących zagadnień z dziedziny poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Artykuły zostały opublikowane na łamach ogólnopolskiego czasopisma Klinika, będącego dodatkiem do ogólnopolskiego czasopisma Edukacja Prawnicza. Realizację opracowania artykułów powierzono niekwestionowanemu znawcy problematyki – doktorowi Przemysławowi Mijal. Autor z powodzeniem łączy pracę naukową (adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej), nauczanie kliniczne (do niedawna kierownik pracowni Klinika Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego) z aktywnym wykonywaniem zawodu rady prawnego. Ponadto, jest wykładowcą na aplikacji radcowskiej oraz notarialnej, a także autorem i współautorem ponad 50-ciu publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Artukuły dostępne są w zakładce Produkty.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.