Facebook

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych oraz możliwości i sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o sposobach wszczęcia postępowania oraz dokumentach jakie należy złożyć w sprawie
  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o możliwości ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu