Produkty

Notatki ze szkoleń FUPP dla organizatorów placówek poradniczych dotyczącego modelu PPIO – wdrażania dla praktyków

Szkolenie w Szczecinie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie w Warszawie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie we Wrocławiu 23-24 listopada 2013 r.Szkolenie w Łodzi 7-8 grudnia 2013 r.ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Z badania wynika, że zakres tematyczny poradnictwa powinien być szeroki i obejmować wszystkie gałęzie prawa, obywatele mają bowiem bardzo różnorodne problemy. Z drugiej strony ludzie szukają pomocy najczęściej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności rodzinnego. Dość często problemy obywateli dotyczą również prawa administracyjnego i relacji obywatel–administracja publiczna, a także prawa pracy i dziedziny zabezpieczenia społecznego.