Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2017/2018

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2017/2018. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 5 752 spraw. W poradniach pracowało 1 889 studentów i 325 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>