Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała III Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem wiodącym spotkania były organizacje pożytku publicznego. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Samorządu Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitetu Badań Naukowych oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Rola organizatora i gospodarza kolejnej już ogólnopolskiej konferencji poradni prawnych przypadła w udziale tej jesieni Poradni Prawnej we Wrocławiu działającej jako koło naukowe przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, poradni współ finansowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.

Decyzja Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych o powierzeniu organizacji konferencji właśnie ośrodkowi wrocławskiemu stanowiła początek przygotowań we Wrocławiu. Od maja do października trwała organizacja spotkania planowanego na okres od 22 do 24 października 2004 roku. Środkami pozyskanymi na realizację projektu były kwoty przyznane przez Fundację na ten cel, a także pula udostępniona z rezerwy Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz pieniądze przyznane Poradni przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. W konferencji wzięło udział 60 uczestników z 17 ośrodków naukowych w całej Polsce oraz przedstawiciele Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Zgodnie z planem piątek (22 października) był dniem przyjazdu uczestników i upłynął na kwaterowaniu gości w pokojach gościnnych Domu Studenckiego "Ołówek". Do godzin popołudniowych udało się zgromadzić zdecydowaną większość przybyłych, skład uzupełniał się wraz z nadejściem wieczoru. Punktualnie o godzinie 18.00 w Auli imienia prof. Świdy w nowym budynku "D" Wydziału Prawa organizatorzy w imieniu wrocławskiej poradni mieli zaszczyt przywitać wszystkich zgromadzonych. W imieniu Władz Wydziału otwarcia konferencji dokonał Prodziekan - Prof. dr hab. Włodzimierz Gromski. Po krótkiej części oficjalnej rozdano uczestnikom materiały konferencyjne oraz przedstawiono kilka kwestii organizacyjnych. Następnie głos przekazano przedstawicielom Fundacji- Filipowi Czernickiemu oraz Izabeli Kraśnickiej, dla których zjazd przedstawicieli wszystkich poradni był świetnym momentem na prezentację rocznego podsumowania współpracy Fundacji z poradniami oraz okazją dla przedstawienia istotnych dla nas wszystkich kwestii finansowych.

W godzinach 19.00 - 21.00, również w gmachu Wydziału Prawa, odbyła się powitalna uroczysta kolacja. Po kolacji wszyscy uczestnicy przenieśli się na nieoficjalną część wieczoru do klubu "Na Jatkach", która to część stanowiła także forum dla wymiany myśli i poglądów, dla porównania rozwoju i doświadczeń różnych poradni.

Sobota była dniem w całości przeznaczonym na wykłady i spotkania merytoryczne, najwięcej czasu poświęcono wiodącemu tematowi Konferencji -czyli organizacjom pożytku publicznego. Od godziny 10.00 obrady odbywały się w zabytkowej sali koncertowej - Oratorium Marianum w 300- letnim Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Sala ta będąca obok Auli Leopoldina wielką chlubą Uniwersytetu gości często zacnych gości, nierzadko światowego formatu. Tym przyjemniej było organizatorom udostępnić gościom jej mównicę celem krótkiego zaprezentowania każdego z uniwersyteckich ośrodków; przedstawienia ich bieżących planów, problemów, relacji z władzami ich macierzystych wydziałów i współpracy z wszelkiego rodzaju organizacjami pozarządowymi. Reszta dnia została poświęcona tematowi organizacji pożytku publicznego. Omówienie strony teoretycznej problemu, jak i w drugiej części wykładu naświetlenie głównych założeń ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powierzyliśmy specjaliście ze Stowarzyszenia Klon/Jawor - Panu Radosławowi Skibie. Kwestie finansowo-prawne przedstawił Rafał Kosmalski, asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Owe trzy wykłady przedzielała ciekawa relacja dr Piotra Machnikowskiego, opiekuna Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu, której tematem była Międzynarodowa Konferencja poświęcona klinicznemu nauczaniu prawa i problemom poradnictwa, która odbyła się wiosną 2004 roku w Edynburgu. W godzinach popołudniowych uczestnicy, a wśród nich także wrocławscy studenci poradni zwiedzali Stare Miasto, Rynek, Ostrów Tumski oraz Gmach Główny Uniwersytetu w towarzystwie profesjonalnych przewodników. Pomimo dającego się we znaki zmęczenia całym dniem wykładów oraz trzygodzinnym spacerem po stolicy Dolnego Śląska uczestnicy byli zachwyceni miastem. Przed wieczornym posiłkiem przygotowaliśmy dla przedstawicieli wszystkich 17 ośrodków klinicznych upominki w postaci książek. Były nimi Komentarze do ustaw podarowane przez Wydawnictwo Kolonia Ltd. oraz pozycje z zasobów wydawnictwa Acta Universitas Wratislaviensis.

Niedzielne zajęcia poświęcone zostały symulacji udzielania porad petentom, a także szkolenia w tematyce interpersonalnych relacji z klientem. Przygotowane przez wrocławską poradnię prezentacje podlegały ocenie profesjonalistów - prawnika oraz psychologa. Fachowa ocena nie wykluczyła jednak żywej dyskusji samych uczestników a zaprezentowana forma szkolenia spotkała się z bardzo pozytywną oceną. W trackie ostatniego spotkania organizatorzy wręczyli jeszcze uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a goście wypełnili ankiety ewaluacyjne oceniając tą drogą dobiegającą końca konferencję. Dzięki ich wynikom można obiektywnie uznać konferencję we Wrocławiu za bardzo udaną tak pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Wrocław zauroczył swą magią uczestników a problemy poruszone podczas konferencji dały asumpt do organizowania dalszych praktycznych szkoleń (m.in. psychologicznych) w ramach programu klinicznego nauczania prawa.

W tym miejscu pragniemy ponownie podziękować wszystkim naszym gościom za przybycie i uczestnictwo, a jako organizatorzy dziękujemy wszystkim osobom, firmom i jednostkom publicznym za okazaną nam pomoc, środki i współpracę przy organizacji konferencji. Dziękujemy także Fundacji im. S. Batorego za udzielane od lat wsparcie ruchowi klinicznemu w Polsce. Bardzo cieszymy się naszym sukcesem, zwłaszcza opinią i zadowoleniem naszych gości. Patrząc bardziej perspektywicznie, sprawia nam radość rozwój poradnictwa w Polsce oraz to, że mamy w nim swój niewielki wkład. Należy przecież pamiętać, że poradnie prawne są nie tylko charytatywną formą pomocy, ale też szansą na zetknięcie studentów z praktycznymi problemami prawnymi.

Małgorzata Hanna Kurtasz
Adam Kłosek

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (plik PDF) >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj