Konferencje

XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 3-5. kwietnia 2009 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tym razem to Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miała zaszczyt gościć koordynatorów i studentów z większości Poradni prawnych w Polsce, a także przedstawicieli Klinik prawa z Czech i Ukrainy. Konferencja została zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków Instytutu Spraw Publicznych w ramach programu Obywatel i Prawo IV finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawowali: Samorząd Miasta Olsztyn oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. Bronisław Sitek. Patronat medialny - gazeta internetowa Olsztyn24.

XI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Konferencja została zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków Instytutu Spraw Publicznych w ramach programu Obywatel i Prawo IV finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawowali: Samorząd Miasta Olsztyn oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. Bronisław Sitek. Patronat medialny - gazeta internetowa Olsztyn24.

Pierwszego dnia Konferencji gości przybywających do Olsztyna powitała wspaniała, słoneczna pogoda, która nie skąpiła swoich dobrodziejstw aż do ostatniego dnia Konferencji. Po zakwaterowaniu w olsztyńskim hotelu Kopernik, uczestnicy zostali przewiezieni do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie odbyła się inauguracja Konferencji. Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM - prof. Bronisław Sitek. W swoim wystąpieniu Dziekan zwrócił szczególną uwagę na potrzebę funkcjonowania nieodpłatnego poradnictwa prawnego, a także przedstawił kierunki rozwoju Poradni w Olsztynie.

XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Następnie głos zabrał Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej UWM dr Sebastian Bentkowski, przybliżając uczestnikom sposób działania olsztyńskiej SPP. Do uczestników zwrócił się również Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Filip Czernicki, który nakreślił cele Konferencji i uroczyście przywitał wszystkich w imieniu Fundacji - współorganizatora zjazdu.

XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Po powitaniu nastąpiła część merytoryczna spotkania inauguracyjnego. Przedstawiciele Poradni krótko przedstawili strukturę i działalność macierzystych Klinik Prawa, informując o największych sukcesach oraz problemach, z którymi muszą się zmagać.

Następnie Prezes FUPP, Filip Czernicki, omówił sprawozdania z działalności poszczególnych poradni oraz poinformował o planach i priorytetach Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Kolejnym punktem programu była dyskusja na temat tegorocznych projektów grantowych. Prowadził ją Tomasz Schimanek - przedstawiciel sponsora projektów grantowych klinik prawa realizowanych w ramach Programu Obywatel i Prawo, uważnie przysłuchując się sprawozdaniom z wykorzystania środków grantowych i zachęcając inne Poradnie do występowania o granty.

Po posileniu się kolacją, goście udali się na imprezę integracyjną do klubu Eufouria.

Drugi dzień Konferencji upłynął na szkoleniach prowadzonych przez dr Barbarę Namysłowską-Gabrysiak, których tematyką były aktywne metody nauczania prawa oraz Przemysława Kubiaka ? prowadzącego szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych w pracy z klientem poradni. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy w dwóch salach konferencyjnych w hotelu.

W przerwie między zajęciami, goście udali się na przechadzkę uliczkami olsztyńskiego Starego Miasta. Wycieczka, prowadzona przez Joannę Klonowską, pozwoliła uczestnikom zobaczyć i dowiedzieć się ciekawych informacji na temat głównych olsztyńskich zabytków. Na trasie spaceru uczestnicy mogli zobaczyć m.in. most św. Jana, gotycką katedrę św. Jakuba, Stary Ratusz, obecny Ratusz wraz z siedzibą SPP UWM, Wysoką Bramę, olsztyński zamek wraz z pomnikiem M. Kopernika. Po spacerze przez przyzamkowy park, uczestnicy mieli dłuższą chwilę czasu wolnego, kiedy mogli podziwiać uroki olsztyńskiej Starówki we własnym zakresie.

Po godzinie 16.00 wznowiono zajęcia merytoryczne, które trwały aż do kolacji. Dla relaksu, po całodniowych warsztatach, uczestnicy udali się wieczorem do klubu 22, gdzie zabawa trwała do późnego wieczora.

Trzeci dzień Konferencji obejmował warsztaty prowadzone przez Magdalenę Ustaborowicz. Tematyka pierwszej części zajęć dotyczyła opracowywania programu zajęć klinicznych oraz ewaluacji i oceny studentów, natomiast po przerwie poruszono kwestie związane z inkorporowaniem zagadnień z zakresu etyki prawniczej do zajęć klinicznych.

XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Po obiedzie i pożegnaniach uczestnicy wyruszyli w podróż powrotną, aby z zapałem i pasją przekazywać zdobytą podczas Konferencji wiedzę studentom w macierzystych klinikach prawa. O efektach tych działań dowiemy się zapewne już podczas następnej XII OKUP.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Organizatorzy Konferencji w Olsztynie:
Monika Chyłek
Aleksandra Kisielewska
Joanna Klonowska
Jędrzej Sawerski

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj