Street Law

Zapraszamy również na stronę domową Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej

ZARYS PROGRAMU

Istota kliniki Prawo Na Co Dzień polega na tym, że odpowiednio przygotowani studenci prowadzą cykl zajęć z prawa w szkołach średnich i placówkach penitencjarnych, wykorzystując do tego metody interaktywne. W trakcie zajęć studenci zdobywają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i metodyczną.

Przedmiot kliniczny Prawo Na Co Dzień został przygotowany i uruchomiony w 1995 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW przez prof. Monikę Płatek. Od 1998 roku działa także na Wydziałach Prawa uniwersytetów w Krakowie, Białymstoku, Szczecinie, a od roku 2000 w Rzeszowie.

Program nawiązuje do dobrych doświadczeń programu prowadzonego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georgetown, w Washington D.C. i znany jest pod nazwą „Street Law”.

CELE PROGRAMU

Dla studentów
Klinika - Prawo Na Co Dzień to typ zajęć, które pozwalają na kształcenie nowoczesnych prawników. Najlepiej uczymy się przekazując zdobytą wiedzę.

Zajęcia z Prawa na co Dzień pozwalają studentom:

Zajęcia z Prawa Na Co Dzień nie przygotowują nauczycieli prawa lecz prawników umiejętnie posługujących się wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką, świadomych istnienia procedur egzekwowania prawa jak również problemów społecznych, które prawo pozwala niekiedy rozwiązać.

Dla uczniów i więźniów
Uczestnicy zajęć Prawo Na Co Dzień – licealiści i więźniowie:

Program tworzony był i rozwijany dzięki wsparciu Fundacji Batorego, programu PHARE, USIS i Fundacji Forda.

Rekomendacje i standardy działania programu Street Law - dokument w języku angielskim