Co nowego?

Jesteśmy z Wami ! Слава Україні !

Jesteśmy z Wami !  Слава Україні !Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych solidaryzuje się z dzielnym Narodem Ukrainy. Mając na uwadze wieloletnią współpracę Studenckich Poradni Prawnych w Polsce z Klinikami Prawa w Ukrainie dołożymy wszelkich starań aby pomóc naszym Braciom i Siostrom przybywającym do Polski w ucieczce przed pożogą wojenną.
Wszystkie działające w Polsce Studenckie Poradnie Prawne deklarują chęć udzielania pomocy prawnej uchodźcom i chcą wspierać prawnie każdą osobę, która się do nich zwróci. Klinik Prawa korzystając także z pomocy ukraińskich studentów studiujących w Polsce będą mogły udzielać pomocy w języku ukraińskim.


Фундація університетських юридичних клінік солідарна із хоробрим народом України. Зважаючи на багаторічну співпрацю між студентськими юридичними клініками в Польщі та юридичними клініками в Україні, ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти нашим братам і сестрам, які приїжджають до Польщі, врятуватися від вогню війни. Усі студентські юридичні клініки, що діють в Польщі, заявляють про свою готовність надавати юридичну допомогу біженцям і бажають юридично підтримати будь-кого, хто до них звернеться.З допомогою українських студентів, які навчаються в Польщі, юридичні клініки Польщі також зможуть надавати допомогу українською мовою. Ми з вами! Слава Україні!

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj