Książki

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJZdarza się, że osoby poszukujące i korzystające z nieodpłatnych  porad  prawnych  i  obywatelskich  mają  problemy z przygotowaniem się do procesu uzyskania określonej porady. Zastanawiają się również, czego mogą oczekiwać od osób pracujących w punktach poradniczych oraz jakie informacje powinny im przekazać. Nierzadko klienci punktów świadczących nieod- płatne porady prawne i obywatelskie szukają pomocy, której nie mogą w danym miejscu otrzymać, lub też odwiedzają punkt poradniczy wielokrotnie, ponieważ nie mają ze sobą wszystkich potrzebnych dokumentów.
Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  osób  poszukujących i korzystających z usług poradniczych (a także chcąc pomóc w usprawnieniu pracy osobom zaangażowanym w udzielanie porad prawnych i obywatelskich), Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych opracowała niniejszy poradnik, którego głównym celem jest pomoc klientowi w jak najlepszym przygotowaniu się do uzyskania porady.

Czytaj więcej: Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Opinie prawne w praktyce

Opinie prawne w praktyceW profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego.

Publikacja w szczególności rekomendowana dla:

Praktyków w szczególności adwokatów i radców prawnych, zajmujących się na co dzień sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.
Aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.

Czytaj więcej: Opinie prawne w praktyce

Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP)Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP). Jak wskazała recenzentka książki, prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW): „Demokratyczne europejskie państwo prawne nie może obecnie istnieć bez sprawnego systemu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W Polsce od wielu lat prowadzone jest takie poradnictwo, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. Trudno jednak uznać, że mamy do czynienia z kompleksowo zorganizowanym systemem, realizującym jako całość określone funkcje. Warto już w tym miejscu podkreślić, duże walory praktyczne opracowania, które może być wykorzystywane do przeprowadzenia w Polsce skutecznych konsultacji społecznych w sprawie systemowego rozwiązania poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Czytaj więcej: Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty...

Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Professional Legal Ethics - in theory and case studiesThis book answers the need for a compendium of ethics for legal professionals. The authors' agenda was to provide lawyers with an instrument useful at specific stages of their career: during legal studies, post-graduate training and fully professional legal practice.

The norms for particular legal professions are presented in an innovative way; instead of traditional commentary of the cited norms, they are illustrated by examplesof professional misconduct with a fully designed scenario for a class activity focused on a relevant case. Such an illustration is combined with the introduction of numerous interactive teaching methods which can be used in various courses related to legal studies.

Czytaj więcej: Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Kazusy i wzory pism

Kazusy i wzory pism Gorąco polecam lekturę najnowszej publikacji przygotowanej przez autorów wywodzących się zarówno z grona studentów jak i opiekunów studenckich poradni prawnych. Poruszone sprawy zostały starannie dobrane, tak aby każdy zainteresowany prawnik mógł poznać wypracowany model pracy nad sprawami najczęściej spotykanymi w praktyce działalności studenckich poradni prawnych. Przedstawiamy nie tylko ciekawe kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, ale także staramy się podpowiedzieć jak dany problem prawny rozwiązać oraz jak przygotować odpowiednie pismo procesowe, czy poradę. Mam nadzieję, że podręcznik ten okaże się pomocny nie tylko w pracy studenckich poradni prawnych, ale także zaintresuje prawników praktyków napotykających w pracy zawodowej na podobne zagadnienia prawne.

Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>  

Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study

Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study"[...] stosując powyższe rozwiązania jednocześnie eliminujemy ze studiów prawniczych pamięciowe uczenie, które z gruntu jest szkodliwe, zwłaszcza dla inteligentnych osób. Bardzo ważne jest też to, że wszystkie aktywne meto- dy nauczania zostały opracowane nie według schematu "jednakowości", lecz zależnie od ich intelektualnych i praktycznych wymagań osobno dla każdej z tych metod zachowując, że chodzi w nich o etykę zawodów prawniczych. A to nie było proste. Na temat zasad etyki zawodów prawniczych mamy już pokaźną literaturę. Jednakże w niej nie brakuje prac, w których najpierw mówi się, co to jest zasada, a następnie "dokleja" do danego zawodu. Wiem, że prace te niewiele różnią się między sobą. Autorzy tej pracy poszli inną drogą.

Czytaj więcej: Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study

Metodologia pracy w SPP

Metodologia pracy w SPPZ ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu drugie, uzupełnione i zaktualizowane wydanie Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych. Publikacja ta stanowi projekt zainicjowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej Polsce. Książka w pierwszej części przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem. Następnie znajdą Państwo opisy metodologii prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach w jakie zorganizowane są poradnie prawne w Polsce. Opiekunowie znajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami w kontekście specyfiki danej dziedziny prawa.

Czytaj więcej: Metodologia pracy w SPP

Studencka poradnia prawna. Podręcznik dla opiekunów

Studencka poradnia prawna... Niniejsza publikacja poświęcona jest przedstawieniu programów nauczania klinicznego w różnych sekcjach w poradniach prawnych w całej Polsce. Jest ona adresowana przede wszystkim do koordynatorów prowadzących zajęcia w klinikach prawa, ale także do wszystkich osób uczestniczących w procesie kształcenia przyszłych prawników.

Książka stanowi pierwsze tego typu opracowanie zawierające po każdym teoretycznym przedstawieniu danego zagadnienia , praktyczne przykłady scenariuszy zajęć, jakie mogą być wykorzystane podczas prowadzenia warsztatów w poradniach prawnych. Takie ujęcie przedstawianych zagadnień umożliwia każdemu Czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z teoretycznymi podstawami metodologii klinicznego nauczania, ale również wykorzystanie podczas własnych zajęć proponowanych scenariuszy zajęć.

Czytaj więcej: Studencka poradnia prawna. Podręcznik dla opiekunów

Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów

Studencka poradnia prawna... Pod koniec 2008 roku ukazała się drukiem Wydawnictwa CH Beck książka pod redakcją dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak pt.: "Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów". Jest to skrypt dla studentów, w którym omówiono podstawowe kwestie związane z nauczaniem w klinikach prawa, dotyczące m.in.: organizacji pracy w klinikach prawa, pracy studenta z klientem , opracowywania opinii prawnej, przeprowadzania symulacji w klinikach prawa. Co bardzo ciekawe, dodatkowo do skryptu dołączona jest płyta z nagraniem filmu przedstawiającego popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza policji. Nagrana w filmie scenka może stanowić materiał do przeprowadzenia różnych symulacji na zajęciach prowadzonych w klinikach prawa. Książka "Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów". jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych to projekt zainicjowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej Polsce.

Seria składa się z 5 tomów, a każdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części.

Pierwsza część wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem.

Czytaj więcej: Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych

Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna

Symulacja rozpraw sądowych... Niniejsza publikacja poświęcona jest przeprowadzaniu symulacji postępowań sądowych (inscenizacji rozpraw). Książka stanowi pierwsze tego typu opracowanie przykładowych materiałów, przeznaczonych przede wszystkim dla koordynatorów uniwersyteckich poradni prawnych (klinik prawa), oraz innych zainteresowanych: m.in. uczniów i nauczycieli, aplikantów i osób ich szkolących, prawników, nauczycieli akademickich. W części pierwszej pozycji omówiono różne rodzaje symulacji oraz sformułowano wskazówki i rady dotyczące metod jej przygotowywania i przeprowadzania. Przedstawiono także metodologię prowadzenia symulacji w ramach nauki prawa na wydziałach prawa i w studenckich poradniach prawnych. W części drugiej zamieszczono natomiast przykładowe scenariusze dziesięciu symulacji, które autorzy wykorzystywali wcześniej w swojej pracy. Do materiałów dołączono dodatkowe instrukcje metodologiczne oraz przykładowe scenariusze zajęć. Książka jest dostępna w wersji on-line. Plik w formacie pdf można ściągnąć po kliknięciu na zdjęcie okładki powyżej 

Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem

Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem Przedstawiamy książkę autorstwa Pani Izabelli Mulak i dr Małgorzaty Szeroczyńskiej pt. "Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem". Książka w prosty i przystępny sposób opisuje podstawowe techniki komunikacji, tak bardzo potrzebne w kontaktach międzyludzkich. Autorki wykraczają jednak poza ramy ogólnego wykładu o technikach komunikacji i pokazują ich trudne do przecenienia zastosowanie w pracy prawnika. Publikacja omawia m.in. typowe problemy rozmów z prawnikami, aktywne słuchanie jako metodę zbierania informacji od klienta, czy komunikację niewerbalną. Książka zawiera wskazówki zaczerpnięte z wieloletnich doświadczeń autorek oraz bardzo ciekawe przykłady ćwiczeń grupowych mogących uatrakcyjnić prowadzenie ćwiczeń czy wykładów ze studentami prawa. W związku z tym może stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla wszystkich studentów jak i młodych wykładowców oraz opiekunów w studenckich poradniach prawnych. Książka "Jak uczyć prawników dobrej komunikacji z klientem" jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>

Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia.

Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia.Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie książek poświęconych studenckim poradniom prawnym. Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i pracowników naukowych, będących opiekunami w studenckich poradniach prawnych. Dla studentów podręcznik ten może okazać się skarbnicą wiedzy na temat idei, historii i zasad działania poradni prawnych. Pracownicy naukowi natomiast znajdą w książce pożyteczną wiedzę z zakresu organizacji pracy poradni, prowadzenia zajęć w jej ramach, a także wskazówki, jak przygotować studentów do pomocy klientom. W imieniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej książki.

Zobacz książkę "Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia." >>>

Zobacz książkę "Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia." w wersji angielskiej >>> 

Inne

Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu. >>>
badanie przeprowadzone przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka (2003 r.) - (plik w formacie PDF 1,98 Mb)

Uniwersyteckie poradnie prawne, Biura Porad Obywatelskich >>>
raport dla Fundacji im. Stefana Batorego (1999) (plik PDF 230 kb)

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj