Konkursy grantowe

Konkursy grantowe

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziła dotąd siedem konkursów grantowych dla spełniających Standardy FUPP studenckich poradni prawnych. W konkursie rozstrzygniętym w 2003 roku granty otrzymało 8 poradni na łączną kwotę 58 100 zł., w 2004 roku 9 poradni otrzymało łącznie 60 280 zł, w 2005 roku 12 poradni otrzymało 100 642,66 zł, w 2006 roku 7 poradni otrzymało 32.200 zł, w 2007 roku 12 poradni otrzymało 32 254 zł, w 2008 roku 11 poradni otrzymało 142 465,84 zł, w 2009 roku 8 poradni otrzymało 101 902,40 zł., zaś w 2011 roku 7 poradni otrzymało 70 010,30 zł.

Dzięki uprzejmości sponsorów konkursów regrantingowych tj, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz środków otrzymanych od podatników w ramach 1%, mogliśmy jak dotąd przekazać studenckim poradniom prawnym środki finansowe o łącznej wysokości 597 855,20.

W zwiazku z brakiem możliwości pozyskania środków na przeprowadzenie konkursu regrantingowego dla Studenckich Poradni Prawnych informujemy, że niestety na razie Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych nie może oglosić naboru do kolejnego konkursu do czasu ewentualnego pozyskania odpowiedniego dofinansowania.

Formularze wniosków grantowych oraz druki sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego, a także wzór umowy grantowej prezentujemy poniżej w formacie MS Word.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj