Raporty

Raporty statystyczne

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2022/23 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2,8 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2021/22 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2,05 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2020/21 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2,54 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2020/21 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2,54 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2019/20 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2,49 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2018/19 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 1,7 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2017/18 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2.58 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2016/17 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2.1 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2015/16 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2.39 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2014/15 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 1.81 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2013/14 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2.1 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2012/13 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 1.50 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2011/12 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 3.99 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2010/11 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 3.4 MB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2009/10 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 3746 KB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2008/09 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2456 KB)

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w okresie od października 2008 do lutego 2009 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 1246 KB)

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w okresie od października 2007 do lutego 2008 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 1246 KB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2007/08 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2408 KB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2006/07 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2148 KB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2005/06 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 2114 KB)

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w okresie od października 2004 do lutego 2005 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 615 KB)

Roczne sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2003/04 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 450 KB)

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w okresie od października 2003 do marca 2004 >>>
przygotowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych - (plik w formacie Power Point 523 KB)

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj