Kliniki za granicą

Poradnie Prawne za granicą

Pierwsze wzmianki o klinicznym nauczaniu prawa pochodzą z początku XX wieku, kiedy informacje o udzielaniu osobom niezamożnym porad prawnych przez studentów pojawiły się w rosyjskich i amerykańskich periodykach prawniczych.

Z biegiem lat program rozwinął się najbardziej w Stanach Zjednoczonych. W zdecydowanej większości amerykańskich wydziałów prawa funkcjonują kliniki i są na stałe wpisane w program studiów. Poradnie grupuje Stowarzyszenie Klinicznej Edukacji Prawniczej (Clinical Legal Education Association).

Mapa świata - Rozmiesczenie Legal Clinics

W Ameryce Łacińskiej program kliniczny z powodzeniem funkcjonuje w Argentynie, Chile oraz Peru. Jedna poradnia działa w mieście Meksyk.

Na kontynencie azjatyckim kliniki są zorganizowane w Indonezji, Filipinach, Tajlandii, Bangladeszu, Indiach. Program kliniczny rozwija się także w Chinach.

Zobacz informację na temat edukacji klinicznej na Uniwersytecie Ekonomii i Prawa Zhongnan - w języku angielskim Clinical Legal Education At Zhongnan University of Economics & Law >>>

Zintegrowany program nauczania prawa za pośrednictwem poradni prawnych działa także na 16 uczelniach australijskich.

Najbardziej rozwinięty system poradni prawnych w Afryce istnieje w Republice Południowej Afryki. Kliniki działają tam pod auspicjami Stowarzyszenia Uniwersyteckich Instytucji Pomocy Prawnej (South African University Law Clinics Association). W innych państwach kontynentu (np. w Nigerii) program kliniczny rozwija się według wzorów zaczerpniętych z RPA (Network of University Legal Aid Institutions).

Zobacz sprawozdanie z wizyty badawczej Uniwersyteckie Poradnie Prawne w RPA. >>>

Program klinicznego nauczania prawa na Wydzialach Prawa w Nigerii >>>

W Europie program nauczania prawa na poradniach prawnych rozwinięty jest najbardziej w środkowo-wschodniej części kontynentu. Kliniki działają w Polsce, Rosji, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Macedonii, Serbii i Czarnogórze oraz Słowacji, a także na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Litwie, w Armenii, Azerbejdżanie i Mołdawii. Europejskie kliniki prawa oraz organizacje klicznie są zrzeszone w European Network for Clinical Legal Education.

Więcej i klinicznym ruchu prawniczym >>>

Nauczanie kliniczne jest mniej popularne w krajach Europy Zachodniej. Najsilniejszy ruch kliniczny działa w Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje Organizacja Klinicznej Edukacji Prawniczej (Commonwealth Clinical Legal Education Association). Pojedyncze kliniki znajdują się także w Holandii i Belgii.

Dowiedz się więcej o Amsterdam International Law Clinic w Holandii >>>

W ostatnim czasie dostrzec można zainteresowania tworzeniem poradni prawnych przy uczelniach wyższych we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech gdzie studenci kliniczni utworzyli stowarzyszenie klinik prawa (Bund Studentischer Rechtsberater). Osoby zaangażowane w ich tworzenie czerpią z doświadczeń i rad twórców Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - między innymi podczas warsztatowych wizyt, jakie odbywają w naszym kraju.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj