Street Law

Street Law

Zapraszamy również na stronę domową Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej

ZARYS PROGRAMU

Istota kliniki Prawo Na Co Dzień polega na tym, że odpowiednio przygotowani studenci prowadzą cykl zajęć z prawa w szkołach średnich i placówkach penitencjarnych, wykorzystując do tego metody interaktywne. W trakcie zajęć studenci zdobywają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i metodyczną.

Przedmiot kliniczny Prawo Na Co Dzień został przygotowany i uruchomiony w 1995 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW przez prof. Monikę Płatek. Od 1998 roku działa także na Wydziałach Prawa uniwersytetów w Krakowie, Białymstoku, Szczecinie, a od roku 2000 w Rzeszowie.

Program nawiązuje do dobrych doświadczeń programu prowadzonego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georgetown, w Washington D.C. i znany jest pod nazwą „Street Law”.

CELE PROGRAMU

Dla studentów
Klinika - Prawo Na Co Dzień to typ zajęć, które pozwalają na kształcenie nowoczesnych prawników. Najlepiej uczymy się przekazując zdobytą wiedzę.

Zajęcia z Prawa na co Dzień pozwalają studentom:

 • praktycznie wykorzystywać i przekazywać wiedzę nabytą w trakcie studiów,
 • zrozumieć powiązanie różnych dziedzin prawa, także między prawem materialnym a proceduralnym,
 • nauczyć się, tak ważnego w życiu zawodowym nawiązywania kontaktu z "klientem",
 • utrwalić i pogłębić wiedzę z wielu dziedzin prawa,
 • nauczyć się jasnego przygotowania wypowiedzi i zrozumiałego objaśniania reguł prawnych,
 • doskonalić umiejętność publicznych wystąpień,
 • nauczyć się rozwiązywania konkretnych i rzeczywistych problemów prawnych,
 • dowiedzieć się jak dochodzić swoich racji, gdzie i jak szukać informacji i pomocy w konkretnych sytuacjach,
 • nauczyć się formułowania umów, pism procesowych, skarg, podań i innych pism.

Zajęcia z Prawa Na Co Dzień nie przygotowują nauczycieli prawa lecz prawników umiejętnie posługujących się wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką, świadomych istnienia procedur egzekwowania prawa jak również problemów społecznych, które prawo pozwala niekiedy rozwiązać.

Dla uczniów i więźniów
Uczestnicy zajęć Prawo Na Co Dzień – licealiści i więźniowie:

 • nabywają podstawową wiedzę na temat prawa,
 • otrzymują wiele praktycznych informacji odnośnie stosowania i egzekwowania prawa,
 • mają możliwość zrozumienia i poznania praktyki prawnej, m.in. dzięki spotkaniom np. z rzecznikiem praw ucznia, policjantem oraz wizytom w instytucjach służących prawu (np. w sądzie, w Parlamencie).

Program tworzony był i rozwijany dzięki wsparciu Fundacji Batorego, programu PHARE, USIS i Fundacji Forda.

Rekomendacje i standardy działania programu Street Law - dokument w języku angielskim

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj