Sprawozdania

Zadania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach oraz kursach. Podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w listopadzie 2002 r. przede wszystkim poszerzano wiedzę o programie i zaplanowano zadania na przyszłość. Powołana został także platforma wymiany informacji i doświadczeń o tematyce klinicznej, której regionalnym koordynatorem została Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W celu zdobywania nowych i poszerzania posiadanych umiejętności w prowadzeniu programu, mamy zamiar rozbudować i wzmocnić istniejąca więź z amerykańskimi ośrodkami akademickimi. Tym samym chcielibyśmy kontynuować, dobrze rokującą na przyszłość, współpracę z Georgetown University i Catholic University z Waszyngtonu czy Columbia University z Nowego Jorku. Chcielibyśmy aby zarówno osoby nadzorujące pracę studentów jak i sami studenci mieli możliwość wziąć udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w USA, zaś profesorowie z USA przeprowadzali szkolenia dla pracowników naukowych i studentów w Polsce. Ta wymiana doświadczeń jest szczególnie dla nas cenna, jako że zdajemy sobie sprawę, że najlepszym źródłem informacji o programie są szkolenia prowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie z programem edukacji klinicznej.

Ponieważ zasadniczą część programu klinicznego stanowi rzetelna i jak najpełniejsza pomoc prawna udzielana osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc adwokata czy radcy prawnego, dlatego zadaniem Fundacji będzie dalsze doskonalenie i szkolenie zarówno kadry pracowników naukowych, jak i pracujących w klinikach studentów. Intencją osób odpowiedzialnych jest ponadto rozwinięcie pola zainteresowań o kolejne obszary prawa oraz poszerzenie liczby studentów biorących udział w programie.

Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Ponadto stawiamy sobie za cel usprawnieniem jakości i formy prowadzenia programu. Istnieje potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy powstającymi w Polsce poradniami prawnymi, nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz informowania ich o bieżącej działalności poradni. Kontakty te mają na celu promocję poradni i rozpowszechnienie informacji na temat ich działalności, zwłaszcza wśród osób najbardziej potrzebujących.

W ramach zaplanowanych innych zadań znajdują się:

  • zorganizowanie we współpracy z poradniami programu letnich praktyk w kancelariach prawniczych (absolwenci poradni mogą odbywać praktykę w kancelarii i jednocześnie doradzać w poradni, a patroni z kancelarii będą zaś nadzorować ich pracę w poradni),
  • uzyskanie przez studentów prawa zaliczania pracy w klinikach, jako praktyk zawodowych,
  • odbywanie obowiązkowych praktyk przez aplikantów adwokackich, radcowskich i prokuratorskich w Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  • zaangażowanie firm i kancelarii prawniczych w bieżącą pomoc merytoryczną, finansową, a czasem rzeczową (np. darowizna wymienianego starego sprzętu komputerowego),
  • utworzenie forum firm i kancelarii prawniczych, w ramach którego można by rozpocząć poważną dyskusję na temat reformy systemu edukacji prawniczej oraz poprawy systemu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie: www.fupp.org.pl.

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne oraz szczegółową ankietę. W tym celu opracowane zostało narzędzie sprawozdawcze, za pomocą którego zebierane są dokładne informacje statyczne co pół roku.

Zarząd Fundacji gromadzi wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu i przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie.

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie finansowe FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2021 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2021 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2022 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2022 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2023 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2023 rok (plik w formacie pdf) >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj