Władze Fundacji

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

dr Filip Czernicki – Prezes Zarządu

dr hab. Katarzyna Girdwoyń – Członek Zarządu

dr Piotr Karlik – Członek Zarządu

dr hab. Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu

r.pr. Dariusz Łomowski – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

Prof. dr hab. Magdalena Olczyk – Przewodnicząca, fundator, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ALK,

dr Łukasz Bojarski – fundator, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Jakub Boratyński, fundator, b. Dyrektor Programowy Fundacji im. S. Batorego,

Prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Wojciech Dziedziak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,

Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika,

Prof. Teresa Gardocka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,

Prof. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski,

Dr Magdalena Gołowkin-Hudała, Uniwersytet Opolski,

dr Patryk Łukasiak, Uniwersytet WSB MERITO,

Katarzyna Hebda, fundator, b. Sekretarz ELSA Lawyers Society,

Dr Irena Kleniewska, Uczelnia Łazarskiego,

Dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński,

Prof. Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki,

Prof. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski,

s. Kamil Mazur-Czerniecki, Uniwersytet Europejski Viadrina w Słubicach/Frankfurt,

Prof. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski,

dr Marta Pietras Eichberger, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Dr hab. Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku,

adw. Aleksandra Łapińska-Oleś, Fundacja Academia Iuris,

Dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański,

Prof. Maria Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński,

Prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski.

 

Kolegium Programowe:

Prof. Roman Hauser – b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Wojciech Hermeliński – b. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,

mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

Marek Nowicki - Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Kolegium Programowego

Zaza Namoradze – Dyrektor Biura Open Society Justice Initiative, Budapeszt,

Prof. Asha Ramgobin – Association of University Legal Aid Institutions Trust, RPA

Edwin Rekosh – b. Dyrektor wykonawczy The Global Network for Public Interest Law, Budapeszt-Nowy Jork,

Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Prof. Leah Wortham – Catholic University of America, Waszyngton, USA,

Prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj