News

Odznaczenia dla zasłużonych dla rozwoju klinik prawa w Polsce

Odznaczenia dla zasłużonych dla rozwoju klinik prawa w PolsceZ dumą informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju i budowy ruchu kliniki prawa w Polsce odznaczył Filipa Czernickiego oraz Łukasza Bojarskiego Złotymi Krzyżami Zasługi, zaś dr Izabelę Kraśnicką, adw. Filipa Wejmana, Prof. Pawła Wilińskiego oraz Grzegorza Wiaderka - Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Jednocześnie poniżej wymienionym osobom, w uznaniu dla rozwoju klinik prawa w Polsce, przyznane zostały przez Ministra Sprawiedliwości medale za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości: prof. Eleonora Zielińska, prof. Maria Szewczyk, prof. Małgorzata Król, prof. Leonard Etel, prof. Fryderyk Zoll, dr Magdalena Olczyk, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Marta Skrodzka, dr Celina Nowak, dr Izabela Kraśnicka, prof. Paweł Wiliński, adw. Filip Wejman, Grzegorz Wiaderek, Łukasz Bojarski.

Search