Książki

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych to projekt zainicjowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej Polsce.

Seria składa się z 5 tomów, a każdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części.

Pierwsza część wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem.

W drugiej części opisana jest metodologia prowadzenia zajęć w konkretnej sekcji poradni prawnej. W tej części znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami w kontekście specyfiki danej dziedziny prawa.

Trzecia część zawiera opisy najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci w ramach działalności poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza ocenę prawną danej sytuacji oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię w celu rozwiązania problemu i udzielenia klientowi porady prawnej.

Czwarta część to zbiór artykułów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, które stały się przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych oraz studentów w poszczególnych sekcjach poradni prawnej.

W skład serii wchodzą następujące tomy:

  1. Prawo cywilne.
  2. Prawo karne.
  3. Prawo pracy.
  4. Prawo administracyjne.
  5. Varia.

          

Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcamy przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania studenckich poradni prawnych w Polsce, ale także prawników praktyków, którzy w codziennej praktyce adwokackiej, czy radcowskiej z pewnością spotykają się z podobnymi, co studenckie poradnie, zagadnieniami i problemami prawnymi.

Książki z serii Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj