Facebook

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Podmioty świadczące poradnictwo (publiczne i niepubliczne) nie tworzą spójnego systemu, dla większości z nich PPiO jest jedynie nieobligatoryjnym instrumentem realizacji statutowych zadań, co powoduje, że świadczenie poradnictwa, jego zakres i skala zależą najczęściej od możliwości finansowych, organizacyjnych i ludzkich danego podmiotu.