Władze Fundacji

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

dr Filip Czernicki – Prezes Zarządu

dr Katarzyna Girdwoyń – Członek Zarządu

dr Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu

Dariusz Łomowski – Członek Zarządu

dr Piotr Karlik – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

Łukasz Bojarski – Przewodniczący, fundator, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
Dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański,
Jakub Boratyński, fundator, b. Dyrektor Programowy Fundacji im. S. Batorego,
Dr Przemysław Kledzik, Uniwersytet Szczeciński,
Prof. Teresa Gardocka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika,
Dr hab. Wojciech Dziedziak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr Janusz Guść, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni,
s. Kamil Mazur-Czerniecki, Uniwersytet Europejski Viadrina w Słubicach/Frankfurt,
Katarzyna Hebda, fundator, b. Sekretarz ELSA Lawyers Society,
Dr Magdalena Gołowkin-Hudała, Uniwersytet Opolski,
Mgr Arkadiusz Szajna, Wyższa  Szkoła Prawa  i Administracji, Rzeszów-Przemyśl
Prof. Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki,
Prof. Leszek Kubicki, Akademia Leona Koźmińskiego,
Prof. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski,
Dr hab. Magdalena Olczyk, fundator, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ALK,
Prof. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski,
Dr hab. Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku,
Dr Irena Kleniewska, Uczelnia Łazarskiego,
Prof. Maria Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński,
Dr Marta Sarnowiec-Cisłak, Fundacja Academia Iuris,
Prof. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski,
Prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski.

 

Kolegium Programowe:

Prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Prof. Roman Hauser – b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Wojciech Hermeliński – Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,

mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

Marek Nowicki - Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Kolegium Programowego

Edwin Rekosh – b. Dyrektor wykonawczy The Global Network for Public Interest Law, Budapeszt-Nowy Jork,

Zaza Namoradze – Dyrektor Biura Open Society Justice Initiative, Budapeszt,

Prof. Leah Wortham – Catholic University of America, Waszyngton, USA,

Prof. Asha Ramgobin – Association of University Legal Aid Institutions Trust, RPA.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj