Raporty

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 7 i 8 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20 lat funkcjonowania Kliniki Prawa UW. Ta radosna okazja była jednocześnie czasem wymiany doświadczeń i dyskusji akademickiej, poświęconej nauczaniu klinicznemu i przyszłości studenckich poradni prawnych w Polsce i w Europie.

Czytaj więcej: XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych W dnia 13-15 kwietnia 2018 r. odbyła się XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jej tematem przewodnim była mediacja interdyscyplinarna. Konferencja ta była ponadto połączona z obchodami 15-lecia działalności Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach. Z tego też powodu konferencja odbyła się w Collegium Polonicum w Słubicach - wspólnej placówce badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Czytaj więcej: XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie miał zaszczyt gościć uczestników XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku. Tematem przewodnim konferencji był „Profil klienta studenckich poradni prawnych”. Konferencja zgromadziła studentów i opiekunów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Węgier. Konferencja organizowana była przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Studencką Poradnię Prawną działającą na Uniwersytecie SWPS. Bardzo serdecznie dziękujemy studentom i opiekunom studenckich poradni prawnych, prelegentom, gościom zagranicznym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej: XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych W dniach 3-5 listopada 2017 r. odbyła się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Połączona  z Jubileuszem 20lecia założenia Pierwszej Poradni Prawnej w Polsce. W 1997 roku założono Poradnię Prawną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tego też powodu konferencja gościła w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z racji Jubileuszu konferencję zaszczycili udziałem goście ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Czech, Białorusi Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej: XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyła się w Rzeszowie w dniach 25 - 27 listopada 2016 roku, w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Obrady zostały poświęcone Uniwersyteckim Poradniom Prawnym, funkcjonującym w naszym Kraju i nowym wyzwaniom, które każda z nich może napotkać na swojej drodze w niedługiej przyszłości. Na konferencji pojawili się przedstawiciele Uniwersyteckich Poradni Prawnych z całej Polski, a także reprezentanci ośrodków zagranicznych: Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu oraz Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Ukraina), a także Witebskiego Uniwersytetu Państwowego im. Piotra Maszeraua (Białoruś). Współorganizatorami XXVI Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Studenckie Biuro Porad Prawnych "Klinika Prawa".

Czytaj więcej: XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj