Raporty

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJZdarza się, że osoby poszukujące i korzystające z nieodpłatnych  porad  prawnych  i  obywatelskich  mają  problemy z przygotowaniem się do procesu uzyskania określonej porady. Zastanawiają się również, czego mogą oczekiwać od osób pracujących w punktach poradniczych oraz jakie informacje powinny im przekazać. Nierzadko klienci punktów świadczących nieod- płatne porady prawne i obywatelskie szukają pomocy, której nie mogą w danym miejscu otrzymać, lub też odwiedzają punkt poradniczy wielokrotnie, ponieważ nie mają ze sobą wszystkich potrzebnych dokumentów.
Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  osób  poszukujących i korzystających z usług poradniczych (a także chcąc pomóc w usprawnieniu pracy osobom zaangażowanym w udzielanie porad prawnych i obywatelskich), Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych opracowała niniejszy poradnik, którego głównym celem jest pomoc klientowi w jak najlepszym przygotowaniu się do uzyskania porady.

Czytaj więcej: Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Opinie prawne w praktyce

Opinie prawne w praktyceW profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego.

Publikacja w szczególności rekomendowana dla:

Praktyków w szczególności adwokatów i radców prawnych, zajmujących się na co dzień sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.
Aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.

Czytaj więcej: Opinie prawne w praktyce

Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Professional Legal Ethics - in theory and case studiesThis book answers the need for a compendium of ethics for legal professionals. The authors' agenda was to provide lawyers with an instrument useful at specific stages of their career: during legal studies, post-graduate training and fully professional legal practice.

The norms for particular legal professions are presented in an innovative way; instead of traditional commentary of the cited norms, they are illustrated by examplesof professional misconduct with a fully designed scenario for a class activity focused on a relevant case. Such an illustration is combined with the introduction of numerous interactive teaching methods which can be used in various courses related to legal studies.

Czytaj więcej: Professional Legal Ethics - in theory and case studies

Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP)Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP). Jak wskazała recenzentka książki, prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW): „Demokratyczne europejskie państwo prawne nie może obecnie istnieć bez sprawnego systemu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W Polsce od wielu lat prowadzone jest takie poradnictwo, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. Trudno jednak uznać, że mamy do czynienia z kompleksowo zorganizowanym systemem, realizującym jako całość określone funkcje. Warto już w tym miejscu podkreślić, duże walory praktyczne opracowania, które może być wykorzystywane do przeprowadzenia w Polsce skutecznych konsultacji społecznych w sprawie systemowego rozwiązania poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Czytaj więcej: Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty...

Kazusy i wzory pism

Kazusy i wzory pism Gorąco polecam lekturę najnowszej publikacji przygotowanej przez autorów wywodzących się zarówno z grona studentów jak i opiekunów studenckich poradni prawnych. Poruszone sprawy zostały starannie dobrane, tak aby każdy zainteresowany prawnik mógł poznać wypracowany model pracy nad sprawami najczęściej spotykanymi w praktyce działalności studenckich poradni prawnych. Przedstawiamy nie tylko ciekawe kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, ale także staramy się podpowiedzieć jak dany problem prawny rozwiązać oraz jak przygotować odpowiednie pismo procesowe, czy poradę. Mam nadzieję, że podręcznik ten okaże się pomocny nie tylko w pracy studenckich poradni prawnych, ale także zaintresuje prawników praktyków napotykających w pracy zawodowej na podobne zagadnienia prawne.

Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>  

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj