Książki

Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study

Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study"[...] stosując powyższe rozwiązania jednocześnie eliminujemy ze studiów prawniczych pamięciowe uczenie, które z gruntu jest szkodliwe, zwłaszcza dla inteligentnych osób. Bardzo ważne jest też to, że wszystkie aktywne meto- dy nauczania zostały opracowane nie według schematu "jednakowości", lecz zależnie od ich intelektualnych i praktycznych wymagań osobno dla każdej z tych metod zachowując, że chodzi w nich o etykę zawodów prawniczych. A to nie było proste. Na temat zasad etyki zawodów prawniczych mamy już pokaźną literaturę. Jednakże w niej nie brakuje prac, w których najpierw mówi się, co to jest zasada, a następnie "dokleja" do danego zawodu. Wiem, że prace te niewiele różnią się między sobą. Autorzy tej pracy poszli inną drogą.

Też powiedzieli, że zasada to (...), ale określając włożyli ją w pytanie, czego można żądać i oczekiwać np. od adwokata, a nie przytaczać, kim on jest. Wskutek tego zasady mocno siedzą tu w etycznej sferze wymagań właś- ciwych dla zawodów prawniczych jako całości oraz ich poszczególnych typów. W rezultacie pisząc o zasadach w tym kontekście Autorzy uniknęli pisania od początku, czyli nudnego już powtarzania tych samych wiadomości".

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Kaźmierczaka,
WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj