Książki

Metodologia pracy w SPP

Metodologia pracy w SPPZ ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu drugie, uzupełnione i zaktualizowane wydanie Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych. Publikacja ta stanowi projekt zainicjowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej Polsce. Książka w pierwszej części przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem. Następnie znajdą Państwo opisy metodologii prowadzenia zajęć w poszczególnych sekcjach w jakie zorganizowane są poradnie prawne w Polsce. Opiekunowie znajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami w kontekście specyfiki danej dziedziny prawa.

Szczególną wartość posiada kolejny rozdział przedstawiający opisy najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci w ramach działalności poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza ocenę prawną danej sytuacji oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię w celu rozwiązania problemu i udzielenia klientowi porady prawnej.

Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcam przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania studenckich poradni prawnych w Polsce, ale także prawników praktyków, którzy w codziennej praktyce adwokackiej, czy radcowskiej z pewnością spotykają się z podobnymi, co studenckie poradnie, zagadnieniami i problemami prawnymi.

Książka "Metodologia pracy w SPP". jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa CH BECK >>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj