Raporty

Klinika Nr 26 (31)/2019

"Klinika" Nr 26 (31)/2019
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 26,5 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH
 • ARKADIUSZ DOMASAT
  Poradnictwo kliniczne a prawo do obrony w postępowaniu karnym
 • MAGDALENA ZAWISZA, LUCYNA KASPEROWICZ
  Mediacja na etapie postępowania wykonawczego
 • AGNIESZKA KWIECIEŃ-MADEJ
  Normatywne podstawy ochrony dziecka poczętego w polskim systemie prawnym – zagadnienia wybrane
 • AGATA SŁUPSKA
  Zapisobierca windykacyjny jako podmiot odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń o zachowek

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 25 (30)/2018

"Klinika" Nr 25 (30)/2018
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 18,4 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • Paweł Klimek

  Rola opiekuna sekcji studenckiej poradni prawnej a innowatyka w nauczaniu akademickim

 • Agnieszka Kwiecień-Madej

  Sądowe ustalenie ojcostwa dzieckapoczętego

 • Magdalena Skibińska

  Wybrane uwagi na temat rodzajów mediacji w sprawach cywilnych

 • Magdalena Golińczak

  Potrącenie z wynagrodzenia za pracę pracownika w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 24 (29)/2018

"Klinika" Nr 24 (29)/2018
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 3,58 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • Paweł Klimek
  Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Jacek Gwoździewicz
  Związki modeli prawoznawstwa z typami edukacji prawniczej
 • dr Radosław Strugała
  Forma dokumentowa czynności prawnej (oświadczenia woli) – wybrane zagadnienia
 • Malwina Dubas
  Alienacja rodzicielska jako forma przemocy emocjonalnej wobec dziecka
 • Barbara Krzyżewska
  Zgoda pacjenta a ryzyko związane z wykonaniem zabiegu – glosa do wyroku SA w Katowicach z 31.3.2015 r., V ACa 713/14

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 23 (28)/2017

"Klinika" Nr 23 (28)/2017
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 10 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • dr Katarzyna Julia Kowalska
  Na razie bez edukacji prawnej. Rozważania o realizacji postanowień
  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska
  Szczególne uprawnienia małżonka spadkodawcy na tle przepisów KC
 • Hanna Matyja
  Przyjęcie i odrzucenie spadku – zagadnienia wybrane
 • Jacek Gwoździewicz
  Praktyczne omówienie zjawiska copyright trollingu w sieciach
  peer-to-peer (p2p) w oparciu o protokół BitTorrent

Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Klinika Nr 7-28(32-33) 2019-2020

"Klinika" NR 27-28(32-33) 2019-2020
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 4,91 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • MAGDALENA SZABAT, DOMINIKA SWODCZYK
XXXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
„Metodyka nauczania klinicznego” Białystok, 31.5 – 1.6.2019 r.
 • KAROLINA PASOŃ
Celowość klasyfikacji osadzonych jako niebezpiecznych w polskim systemie
penitencjarnym
 • KAROLINA KĘDZIERA
Pojęcie błędu medycznego oraz jego klasyfikacja
 • MONIKA TENENBAUM-KULIG
Umowa darowizny zawierana na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj