Raporty

Czy wiesz, że...

 • punkty obsługi interesantów w sądach korzystają ze wsparcia rzeczowego i merytorycznego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • najczęstsze rodzaje spraw z jakimi zwracają się interesanci do punktów obsługi interesantów w sądach dotyczą spraw z zakresu prawa cywilnego
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych
 • informacje o funkcjonowaniu punktu obsługi interesantów w sądzie możesz odnaleźć na stronie internetowej sądu
 • punkty obsługi interesantów w sądach odwiedza średnio od kilkudziesięciu do nawet 200 osób dziennie

Czy wiesz, że...

 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wniesienia
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o prawach i obowiązkach świadka, pokrzywdzonego i oskarżonego
 • informacje z punktu obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać bezpośrednio udając się do punktu, dzwoniąc do niego lub wysyłając pytanie drogą elektroniczną

Czy wiesz, że...

 • punkty obsługi interesantów w sądach nie udzielają porad prawnych
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o stanie postępowania w sprawie
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o właściwości wydziałów i rodzaju spraw rozpoznawanych w sądzie

Czy wiesz, że...

 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych oraz możliwości i sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o sposobach wszczęcia postępowania oraz dokumentach jakie należy złożyć w sprawie
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o możliwości ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu

Czy wiesz, że...

Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj