Aktualności PPIO

Działania zmierzające do upowszechnienia idei projektu

W styczniu i lutym działania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupione były na produkcji materiałów promocyjnych Projektu na rok 2013 oraz kontynuacji, rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku, pracy nad stworzeniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Materiały promocyjne posłużą upowszechnieniu idei Projektu m. in. już w trakcie przygotowywanych przez Fundację na marzec konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z pracownikami klinik prawa.

W odniesieniu z kolei do poradnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie wskazać należy, iż obecnie po raz drugi prowadzone są konsultacje ze wszystkimi Partnerami nad ostatecznym kształtem poradnika. Założeniem przyświecającym jego stworzeniu jest, aby zawarte w nim informacje w pełni odpowiadały zapotrzebowaniu osób szukających pomocy prawnej. W treści poradnika znajdą się zarówno odpowiedzi na pytania towarzyszące osobom na etapie szukania pomocy, jak również na te, które paść mogą już w trakcie jej uzyskiwania. Dzięki poradnikowi będzie można zdobyć wiedzę m.in. o tym, jak przygotować się do rozmowy z osobami udzielającymi pomocy, a także kiedy, gdzie i komu pomoc może zostać udzielona.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Nie ma ogólnej zdecydowanej opinii na temat tego, kto powinien móc korzystać z bezpłatnego poradnictwa. W badaniu dominowały dwa stanowiska: (1) wszyscy obywatele, (2) jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Pojawiały się też inne propozycje: osoby wykluczone społecznie, osoby, którym z różnych powodów to wykluczenie społeczne zagraża, lub osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo wskazywano, że dostęp do PPiO powinien być uzależniony od rodzaju sprawy, z którymi obywatele najczęściej mają problemy. Inaczej mówiąc, zakres przedmiotowy PPiO powinien być ograniczony, na przykład do kategorii spraw, z którymi obywatele najczęściej mają problemy. Jako grupa wymagająca wsparcia wymieniane były najczęściej osoby niepełnosprawne. Pojawiały się także inne rozwiązania, np. z informacji powinni korzystać wszyscy obywatele, z porad jedynie ci, których na to nie stać.