Aktualności PPIO

Wersja beta mapy poradnictwa w fazie testów

W siedzibie Instytutu Spraw Publicznych 4.01.2013 odbyła się prezentacja pierwszej wersji mapy poradnictwa. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele ISP i FUPP wymienili uwagi i spostrzeżenia dotyczące poprawy funkcjonalności strony oraz sposobu jej aktualizacji. Zgodzono się co do tego, że mapa powinna być współtworzona przez wszystkich użytkowników. Osoby zajmujące się poradnictwem, klienci usług poradniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać potrzebę dodania nowych podmiotów do istniejącej już bazy, a także ich usunięcia. Intensywnie prowadzone prace przez ISP i FUPP mają na celu uczynienie serwisu możliwie przyjaznym użytkownikom przy zapewnieniu maksimum funkcjonalności. Mapa wykorzystywać będzie, zgodnie z nowoczesnymi trendami, narzędzia google maps oraz „kafelkowy” interfejs. Przez najbliższy miesiąc trwać będą konsultacje wersji beta mapy. Po zakończeniu tego etapu mapa zostanie udostępniona wszystkim użytkowników i dalej rozwijana w oparciu o nowo pozyskane informacje.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Różne były również opinie badanych na temat tego, kto powinien mieć prawo do korzystania z bezpłatnego poradnictwa. Dwa najczęściej pojawiające się stanowiska to: (1) wszyscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do poradnictwa, (2) jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy czym wśród badanych przeważała opinia, że PPiO powinno być bezpłatne dla osób uprawnionych do korzystania z niego. Pomimo różnic w szczegółowych rozwiązaniach badani zgodzili się co do tego, że PPiO powinno być dostępne dla obywateli w ramach powszechnego systemu, który będzie dostarczał usług wysokiej jakości.