Aktualności PPIO

Mapa poradnictwa prawnego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Przewodnik będzie składał się z dwóch części: mapy Polski ilustrującej sieć podmiotów na terenie naszego kraju, świadczących bezpłatne poradnictwo prawne lub obywatelskie, wraz z podstawowym opisem oraz poradnika, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć pewne wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu prawnego. Poradnik wzbogacony zostanie ponadto w informacje ogólne z zakresu poradnictwa: wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z poradnictwem, wskazanie genezy i przyczyn rozwoju poradnictwa, informacji o podmiotach świadczących poradnictwo i jego rodzajach. Mamy nadzieję, że przewodnik stanie się przydatnym narzędziem dla tych wszystkich, którzy mając problemy prawne, nie wiedzą gdzie i jak szukać pomocy. Przewodnik pojawi się na stronie internetowej w marcu 2013 roku.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Różne były również opinie badanych na temat tego, kto powinien mieć prawo do korzystania z bezpłatnego poradnictwa. Dwa najczęściej pojawiające się stanowiska to: (1) wszyscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do poradnictwa, (2) jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy czym wśród badanych przeważała opinia, że PPiO powinno być bezpłatne dla osób uprawnionych do korzystania z niego. Pomimo różnic w szczegółowych rozwiązaniach badani zgodzili się co do tego, że PPiO powinno być dostępne dla obywateli w ramach powszechnego systemu, który będzie dostarczał usług wysokiej jakości.