Konkurs Prawnik Pro Bono

Prawnik Pro Bono - V edycja

PRAWNIK PRO BONO - V EDYCJAFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić piątą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono.Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

 • Prof. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • s. Jerzy Stępień - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Marek Safjan - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prof. Andrzej Zoll - były Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prof. Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • r. pr. Zenon Klatka - były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Joanna Agacka-Indecka - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu, adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu oraz radca prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla - laureatka czwartej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 31 stycznia 2008 roku.

* * *


15 kwietnia 2008 roku w Hotelu Victoria w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2007. Laureatem piątej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita została:

adwokat Maria Sawicka z Łodzi
Pani mecenas jest związana z Łodzią. Od 45 lat pomaga innym. Nie przeszkadza jej w tym ani wiek (ma już 85 lat), ani problemy ze zdrowiem.
W 1981 r. założyła telefon zaufania dla młodych matek i kobiet w niechcianej ciąży. Prowadzi go do dzisiaj. Współzałożycielka Funduszu Ochrony Macierzyństwa i Domu Samotnej Matki należącego do Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Przez blisko 13 lat dobrowolnie reprezentowała najbiedniejszych w czasie procesów sądowych. W 2005 r. prezydent Łodzi przyznał jej pieniężną nagrodę za działalność społeczną. Rozdała ją najuboższym. Urząd skarbowy zażądał od niej podatku , sąd administracyjny stanął po jej stronie.


Honorowe wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Pol-Drzewowska z Radomska, radca prawny Andrzej Dramiński z Olsztyna oraz adwokat Maciej Ślusarek z Warszawy.

Małgorzata Pol-Drzewowska, specjalista ds. prawnych
Mieszka w Radomsku. Pracuje jako kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Jest także mediatorem, nieodpłatnie pomaga rozwiązywać spory dotyczące przemocy w rodzinie.
Od 1997 r. doradza kobietom z Domu Samotnej Matki w Biłgoraju k. Bełchatowa. Porad udziela ponadto w biurze stowarzyszenia Komitet na rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie Masz Prawo w Radomsku. Współpracuje także z niebieską linią , telefonem zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Ostatni sukces to uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Andrzej Dramiński, radca prawny
Mieszka i pracuje w Olsztynie. Prowadzi kancelarię prawną. Od lat współpracuje z Olsztyńskim Telefonem Zaufania Anonimowy Przyjaciel. Udziela tam darmowych porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz pracy. Jest członkiem zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej, gdzie również świadczy pomoc prawną. Swoją wiedzą prawniczą wspiera także Miejską Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
W 2007 r. udało mu się razem z innymi obronić przed rozwiązaniem Stowarzyszenie na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol, które opiekuje się 200 chorymi.

Maciej Ślusarek, adwokat, wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
Warszawiak od urodzenia. Od dziesięciu lat w zawodzie adwokata. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim i ochronie własności przemysłowej. Prowadzi wykłady z prawa autorskiego na ASP oraz zajęcia z etyki prawniczej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest sędzią sądu dyscyplinarnego przy warszawskiej Radzie Adwokackiej. W programie spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka reprezentował przed sądem byłego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, który został odwołany za wydanie podręcznika. Sprawę wygrał. Wspiera wiedzą prawniczą organizacje pozarządowe oraz młodych twórców

Patronat nad konkursem objęli:Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj