Konkurs Prawnik Pro Bono

Prawnik Pro Bono - VI edycja

Od lewej: Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbierający nagrodę Prawnik Pro Bono w imieniu laureata tej nagrody prof. Zbigniewa Hołdy. Nagrodę wręczają: Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister sprawiedliwości i Filip Czernicki, prezes zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Źródło: Fotorzepa fot. Seweryn SołtysFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić szóstą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono. Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

 • Prof. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Dr Bohdan Zdziennicki - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Marek Safjan - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prof. Andrzej Zoll - były Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • r. pr. Zenon Klatka - były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Joanna Agacka-Indecka - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu, adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu, radca prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla - laureatka czwartej edycji Konkursu oraz adwokat Maria Sawicka z Łodzi - laureatka piątej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 31 stycznia 2009 roku.

* * *


17 kwietnia odbyła się już po raz szósty gala konkursu Prawnik Pro Bono Roku organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita. Konkurs Prawnik Pro Bono Roku odwołuje się w swej treści do społecznego zaangażowania prawników. Jego celem jest nagradzanie osób, których aktywność , zaangażowanie i pomoc najbardziej potrzebującym zasługuje na szczególne uznanie.

Tegorocznym laureatem konkursu został Prof. Zbigniew Hołda od wielu lat współpracujący z Helsińską Fundacja Praw Człowieka. Kapituła konkursu wyróżniła również Panią Mecenas Annę Marię Niżankowską z Krakowa, Panią Mecenas Franciszkę Pniewską z Koszalina i Mecenasa Piotra Kryczka. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami i działalnością wszystkich wyróżnionych klikając na poniższe linki:

Rozmowa z prof. Zbigniewem Hołdą, laureatem nagrody Prawnik Pro Bono 2008 >>>
Sylwetki osób wyróżnionych >>>
Kandydaci zgłoszeni do nagrody >>>

Organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że co roku napływa coraz więcej nominacji z całej Polski. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, którym znani są prawnicy świadczący bezpłatną osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Kolejna edycja konkursu rusza już październiku - zapraszmy do nadsyłania nominacji!

Patronat medialny:

 
Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj