Konkurs Prawnik Pro Bono

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Warszawy – prawniczką pro bono 2016 roku

Laureatka mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, fot. borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 201720 kwietnia na uroczystej Gali dziennika „Rzeczpospolita” w hotelu Belotto w Warszawie zostały wręczone nagrody dla trzech prawników pro bono, którzy w 2016 roku w ocenie Kapituły konkursu Prawnik Pro Bono wykazały się wyjątkową aktywnością społeczną.

Na tegoroczną - czternastą edycję konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i „Rzeczpospolitą” -   nadesłano 23 nominacje, przy czym niektóre nominowane osoby były zgłaszane do nagrody przez więcej niż jedną instytucję. Laureatką konkursu – Prawniczką Pro Bono roku 2016 została mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Warszawy, wyróżnieni to mec. Jolanta Budzowska z Krakowa i prokurator w stanie spoczynku -Tomasz Salwa z Wrocławia.

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram jest prawniczką, która poza aktywną działalnością prawniczą pro bono na rzecz praw człowieka i pomocy wielu organizacjom pozarządowym wspiera także od kilku lat z ramienia kancelarii Clifford Chance program Centrum Pro Bono. Pani Mecenas specjalizuje się w prawie karnym i medycznym. Współpracuje m.in. z organizacjami takimi jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Habitat For Humanity, Fundacja Court Watch Polska. Prowadziła wiele precedensowych spraw, m.in. matki przymusowo zamkniętej w szpitalu psychiatrycznym oraz irańskiej aktywistki, której godność naruszyła Straż Graniczna. Jest współorganizatorką lekcji o konstytucji dla młodzieży gimnazjalnej – akcji znanej pod nazwą Tydzień Konstytucyjny.

prof. Marek Safjan – członek Kapituły konkursu Prawnik Pro Bono, fot borys srzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 prof. Paweł Wiliński, były członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, współorganizator Konkursu i członek Kapituły Konkursu, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 Ranking Kancelarii Prawnych 2017, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej

Mec. Jolanta Budzowska – radca prawny z Krakowa, partner w kancelarii Budzowska, Fiutowski i Partnerzy, od lat zajmuje się prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy medyczne. Wspiera m.in. akcje charytatywne organizacji Między Niebem a Ziemią – fundacji udzielającej kompleksowej pomocy rodzinom, w których znajdują się nieuleczalnie chore dzieci, a także organizacji Poza Horyzonty, w ramach której udziela pomocy prawnej pro bono.

red. Ewa Usowicz, członkini Kapituły konkursowej, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 Minister Łukasz Piebiak wręcza wyróżnienia reprezentującemu nieobecną na Gali mec. Jolantę Budzowską – mec. Fiutowskiemu i prok. Tomaszowi Salwie, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 Wręczenie statuetki laureatce mec. Sylwii Gregorczyk-Abram przez prof. Pawła Wilińskiego i Ministra Łukasza Piebiaka, fot borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Wyróżniony Tomasz Salwa – prokurator w stanie spoczynku z Wrocławia, nominowany do konkursu również w poprzednich edycjach. Wspiera m.in.: fundacje: Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej, oraz „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Pan Tomasz Salwa aktywizował także środowisko prokuratorskie poprzez organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa dla chorych.

od lewej: prok. Tomasz Salwa, mec. Benedykt Fiutowski, prof. Marek Safjan, Minister Łukasz Piebiak, mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. Paweł Wiliński, fot borys skrzynski  dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 Zwycięzcy konkursu wraz z obecnymi na Gali członkami Kapituły, fot borys skrzynskidla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017 Laureatka mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, fot. borys skrzynski dla Rzeczpospolitej – Ranking Kancelarii Prawnych 2017

Podczas Gali w części poświęconej konkursowi prawnik pro bono głos zabrali Minister Łukasz Piebiak, prof. Paweł Wiliński i prof. Marek Safjan.

Więcej na temat uroczystości można przeczytać w relacji zamieszczonej w dzienniku „Rzeczpospolita”, w którym także został opublikowany wywiad z tegoroczną laureatką konkursu.

 

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj