Produkty

Notatki ze szkoleń FUPP dla organizatorów placówek poradniczych dotyczącego modelu PPIO – wdrażania dla praktyków

Szkolenie w Szczecinie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie w Warszawie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie we Wrocławiu 23-24 listopada 2013 r.Szkolenie w Łodzi 7-8 grudnia 2013 r.ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych oraz możliwości i sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o sposobach wszczęcia postępowania oraz dokumentach jakie należy złożyć w sprawie
  • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o możliwości ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu