Produkty

Notatki ze szkoleń FUPP dla organizatorów placówek poradniczych dotyczącego modelu PPIO – wdrażania dla praktyków

Szkolenie w Szczecinie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie w Warszawie 16-17 listopada 2013 r.Szkolenie we Wrocławiu 23-24 listopada 2013 r.Szkolenie w Łodzi 7-8 grudnia 2013 r.ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Przeważająca część podmiotów świadczących PPiO nie stosuje żadnych kryteriów ograniczających korzystanie ze swoich usług (dotyczy to głównie podmiotów niepublicznych) – każdy obywatel mający problem może zgłosić się do nich po informację lub poradę. Część podmiotów, głównie publicznych, stosuje kryteria dochodowe i (lub) kryteria dotyczące zamieszkiwania w danym obszarze, np. gminie czy powiecie, bądź inne kryteria, np. korzystania z pomocy społecznej. Są również podmioty (przede wszystkim organizacje pozarządowe), które specjalizują się w świadczeniu PPiO określonym grupom, np. osobom niepełnosprawnym, kobietom czy uchodźcom.