Co nowego?

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała V Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja tym razem była dedykowana wyłącznie pracy opiekunów - pracowników naukowych nadzorujących pracę studentów. Tematy poszczególnych szkoleń skupiały się na metodologii nauczania klinicznego oraz zapoznaniu uczestników konferencji z narzędziami nauczania klinicznego. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków pozyskanych z Instytutu Spraw Publicznych i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytet Śląski, a także lokalny ośrodek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objęły władze Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Wojewoda Śląski.

V Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyła się w Katowicach w dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 roku. Dla Studenckiej Poradni Prawnej - Koła Naukowego Uniwersytetu Śląskiego było to wielkie wyzwanie. Przygotowania rozpoczęły się, więc już kilka miesięcy wcześniej. Z zamiarem jak najlepszego przygotowania się do nadchodzącej konferencji poszukiwaliśmy sponsorów oraz patronów medialnych. Udało nam się pozyskać do współpracy Radio Katowice oraz Edukację Prawniczą; wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków pozyskanych z Instytutu Spraw Publicznych i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, macierzysta uczelnia - Uniwersytet Śląski, a także lokalny ośrodek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Bez opieki nie pozostawiły nas władze wydziałowe, które zgodziły się objąć patronat nad konferencją, to samo uczynił także Wojewoda Śląski - dr Tomasz Pietrzykowski.

Po wielu tygodniach przygotowań nadszedł wreszcie ten wielki dzień - 7 kwietnia 2006 roku. Od rana witaliśmy gości przyjeżdżających ze wszystkich stron Polski. O godzinie 17.30 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji, dokonali tego Przewodniczący Katowickiej Poradni - Damian Stebnicki, jeden z opiekunów - dr Witold Kurowski oraz Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Filip Czernicki. Pierwsze wspólne spotkanie miało na celu przedstawienie poradni z całego kraju oraz prezentację sukcesów, porażek i dróg rozwoju. Ten dzień zakończył się wspólną kolacją i rozmowami do późnej nocy w Restauracji Labirynt.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatu, który poprowadziła adw. Magdalena Czernicka, reprezentująca Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego mówiąc o Aktywnych metodach przygotowania studenta do pracy z klientem w klinice prawa, następnie Bartłomiej Legutko, reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapoznał uczestników konferencji z Narzędziami przygotowania psychologicznego studentów do pracy z klientem. Po południu Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił Zasady przygotowywania i prowadzenia symulacji rozpraw, jako kliniczną metodę nauczania prawa, na koniec zaś Przemysław Kubiak, który przyjechał do Katowic z Uniwersytetu Łódzkiego, poprowadził zajęcia na temat Niedyrektywnych metod pracy ze studentami. Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe i zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Nie był to jednak tylko dzień wykładów i ćwiczeń - w połowie dnia zaproponowaliśmy naszym gościom wycieczkę do pobliskiego Muzeum Piwowarstwa mieszczącego się w Tyskich Browarach. Aktywny dzień zakończyliśmy imprezą w klubie Spiż - tu już mniej było dyskusji, więcej zaś świetnej zabawy i tańców do późnej nocy.

 

Niniejszym chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom, patronom oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych za wszelkie wsparcie, pomoc i zaufanie, jakie nam okazano. Dziękujemy również wszystkim miłym gościom za przybycie i sympatyczną atmosferę, która pomogła uczynić konferencję bardziej efektywną i służącą życzliwej wymianie doświadczeń. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy zachowają z Katowic dobre wspomnienia i ufamy, że będziemy mieli okazję powitać ich ponownie.

Magdalena Góralczyk

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj