Konferencje

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała IV Ogólnopolską Konferencje Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem wiodącym spotkania były aspkety niedyrektywnej pracy opiekunów ze studentami oraz poprawa ochrony danych osobowych w poradniach. Konferencja odbyła sie dzięki wsparciu Instytutu Spraw Publicznych, ze środków Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Obywatel i Prawo II", a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna, działająca jako koło naukowe przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego została wybrana przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych.

Na wyróżnienie to pracował od wielu miesięcy cały zespół gdańskiej Poradni Prawnej starając się z jednej strony nieść pomoc prawną osobom jej potrzebującym, z drugiej wypełniać wzorowo obowiązki względem Fundacji, Wydziału, oraz Uniwersytetu. Dzięki temu Decyzja Zarządu Fundacji została przyjęta przez nas z dużym entuzjazmem i zmobilizowała nas do rozpoczęcia organizacji konferencji. Ogromną pomocą były środki finansowe przekazane gdańskiej Poradni Prawnej przez Fundację dzięki wsparciu: Instytutu Spraw Publicznych, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Obywatel i Prawo II", a także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG. Konferencję ostatecznie zaplanowaliśmy na 21 - 23 października 2005 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Poradni Prawnych rozpoczęła się oficjalnie w piątek 21 października o godzinie 18. Zainaugurowały ją przemówienia: Prezesa SUPP Gdańsk, Patrona gdańskiej Poradni, Prodziekana ds. studenckich WPiA UG, Prezesa FUPP oraz Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni prelegenci w bardzo ciepłych słowach przedstawiali rolę oraz osiągnięcia ruchu klinicznego uniwersyteckich poradni prawnych. Po raz kolejny odczuliśmy jak ważną i potrzebą sprawą jest sieć uczelnianych poradni prawnych, jak bardzo pomocna dla odbiorcy może być każda z udzielanych porad oraz jak wartościowa jest idea działalności pro publico bono.

Wykład inauguracyjny poprzedziło zakwaterowanie przyjeżdżających gości. Na gdańską konferencję przyjechało 36 studentów, 13 opiekunów, 5 prelegentów oraz 3 członków zarządu FUPP. Uczestnicy zostali zakwaterowani w 3 hotelach: hotelu WPiA UG, Willi "Albatros" oraz hotelu "Widok". Po wykładzie udaliśmy się na inauguracyjną kolację.

Ostatnim punktem pierwszego dnia była impreza integracyjna w sopockim klubie Galaxy, który położony jest kilkanaście metrów od morza.

Drugi dzień konferencji obfitował w atrakcje kulturalne oraz wykłady i warsztaty. Po śniadaniu udaliśmy się na gdańskie Stare Miasto. Tam pod czujnym okiem przewodnika PTTK uczestnicy konferencji mogli obejrzeć najważniejsze zabytki oraz poznać najciekawsze gdańskie historie i legendy. Głównym punktem zwiedzania była wystawa "Drogi do Wolności". Wystawa ta była jednym z głównych elementów obchodów 20 rocznicy powstania Solidarności. Można na niej obejrzeć ulotki, plakaty i dokumenty z tego okresu, tablice z postulatami. Ponadto na wystawie znajduje się: ekspozycja odzwierciedlająca sklep spożywczy z tamtego okresu, pomnik Lenina, milicyjna polewaczka i wiele innych reliktów PRL.

Po obiedzie rozpoczęła się najważniejsza część Konferencji, czyli szkolenia i wykłady. Pierwszy raz uczestników podzielono na dwie grupy studentów i opiekunów. Dla każdej z grup przygotowano oddzielne szkolenia, były także wykłady wspólne.

    

Dla studentów przewidziano następujące szkolenia i wykłady: Budowanie relacji z instytucjami zewnętrznymi (dlaczego warto współpracować?), przeprowadzony przez Celinę Nowak (UW). Opiekunowie w tym czasie brali udział w pierwszej części warsztatów poświęconych metodom niedyrektywnym pracy ze studentami, które przeprowadził Przemysław Kubiak. Po krótkiej przerwie na kawę i ciastko studenci przeszli szkolenie z fundraisingu, które poprowadzili wspólnie Grzegorz Wiaderek z Fundacji im. S. Batorego oraz Filip Czernicki (FUPP). Opiekunowie natomiast wymienili się metodami rekrutacji do poradni m.in. zastosowaniem testów merytorycznych, psychologicznych, sposobami przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych dla kandydatów. Dyskusji przewodniczyły Celina Nowak (UW) oraz Wioletta Witoszko (Uniwersytet w Białymstoku), dzieląc się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Ostatnim dniem IV Ogólnopolskiej Konferencji Poradni Prawnych była niedziela - 23 października 2005 r. Część merytoryczną rozpoczęliśmy o godz. 10:00, z zachowaniem podziału na grupę studentów, która wzięła udział w szkoleniu pt. Prowadzenie prawidłowej rejestracji i ewidencji klientów przeprowadzonym przez Dariusza Łomowskiego. Natomiast opiekunowie kontynuowali szkolenie z zakresu metod niedyrektywnej pracy ze studentami, kierowanym przez Przemysława Kubiaka. Kolejnym punktem programu był wspólny dla obu grup wykład Pani dr Sybilli Stanisławskiej - Kloc (UJ) nt. zasad ochrony danych osobowych w Poradniach. Następnie wystąpił Michał Pszona, który zaprezentował program do elektronicznej ewidencji spraw, zwany elektronicznym repertorium. Michał Pszona jest autorem programu, w którego tworzeniu wspierał go Zarząd SUPP Gdańsk kadencji 2004. Elektroniczne repertorium służy gdańskiej klinice już rok i jest znacznym ułatwieniem w pracy poradni.

Część oficjalną Konferencji zakończyło wystąpienie Filipa Czernickiego, który podsumował spotkanie oraz mówił o planach Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych na najbliższą przyszłość. Na koniec wykonane zostało wspólne zdjęcie i udaliśmy się na obiad, po którym pożegnaliśmy wspaniałych gości.

>W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować Fundacji za decyzję o powierzeniu organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Uniwersyteckich Poradni Prawnych SUPP Gdańsk, szanownym prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wykłady i szkolenia, opiekunom i studentom za przyjazd i aktywne uczestnictwo w Konferencji, darczyńcom za pomoc finansową, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę zarówno podczas pracy jak i podczas zabawy.

Michał Koralewski
Ewa Skrodzka

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj